Секретариат

Гергана Иванова-Панова
Секретар на факултета

 

Учебен Корпус 1, кабинет № 415
Работно време: 08:00 - 12:00 и 13:00 - 17:00
Телефон: +359-73-588 524
e-mail:  fped@swu.bg

Евгения Граматикова
Технически секретар катедри "Педагогика" и "Теория и методика на физическото възпитание"

 

Учебен Корпус 1, кабинет № 418
Работно време: 08:00 - 12:00 и 13:00 - 17:00
моб. телефон: +359-882-818 525
e-mail kat_pedagogika@swu.bg

Славка Къркова
Технически секретар катедри "Предучилищна и начална училищна педагогика"

 

Учебен Корпус 1, кабинет № 307
Работно време: понеделник, сряда, петък - 08:00 - 12:00 и 13:00 - 17:00
Телефон: +359-73-588 535
e-mail: pp-ka@swu.bg

Инспектори "Учебен отдел"

Розалина Янинска
Учебен корпус 1, кабинет № 424
Приемно време: 10:00 - 12:00 ч.; 13:00 - 14:00 ч.
Телефон: +359-885-823 223
е-mail: rosalina@swu.bg

ОКС "Бакалавър" - "Предучилищна педагогика и чужд език", "Начална училищна педагогика и чужд език", "Предучилищна и начална училищна педагогика" (редовно и задочно).

Ивана Якимова
Учебен корпус 1, кабинет № 424
Приемно време: 10:00 - 12:00 ч.; 13:00 - 14:00 ч.
Телефон: +359-885-823 223
email: ivana_yakimova@swu.bg

ОКС "Бакалавър" - "Социална педагогика" (редовно и задочно), "Специална педагогика" (редовно и задочно), "Педагогика и образователен мениджмънт".

ОКС "Магистър" - "Специална педагогика" и "Образователен мениджмънт".

Таня Господинова
Учебен корпус 1, кабинет №513
Приемно време: 10:00 - 12:00 ч.; 13:00-14:00 ч.
Телефон: +359-885-113 446
E-mail: kitanova@swu.bg

ОКС "Бакалавър" - "Физическо възпитание и спорт".

ОКС "Магистър" - "Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение", "Социална превенция и консултиране", "Предучилищна и начална училищна педагогика", "Педагогика за надарени деца", "Предучилищна педагогика", "Начална училищна педагогика", "Интеркултурно образование", "Предучилищна музикална педагогика", "Информационни технологии при обучение в начална училищна възраст" , "Спортна анимация", "Физическо възпитание и спорт за изявени деца и ученици", "Физическо възпитание и спорт".

СДК "учител" и "учител по…"

 

 

 

 

 

 

 


Последна промяна: 2018-05-09