Курсови ръководители по специалности и курсове през учебната 2016 - 2017 година

I. ОКС "Бакалавър"

 1. Социална педагогика:
  • 1 курс - ас. Елена Кондева
  • 2 курс - доц. д-р Веска Гювийска
  • 3 курс - доц. д-р Николай Цанков
  • 4 курс - гл. ас. д-р Юлияна Ковачка
 2. Педагогика и образователен мениджмънт:
  • 1 курс - ас. д-р Марияна Шехова
  • 2 курс - проф. д-р Невена Филипова
  • 3 курс - доц. д-р Снежана Попова
  • 4 курс - доц. д-р Лидия Цветанова-Чурукова
 3. Специална педагогика:
  • 1 курс - ас. Мария Каменичка
  • 2 курс - доц. д-р Мая Сотирова
  • 3 курс - гл. ас. д-р Милена Левунлиева
  • 4 курс - доц. д-р Пелагия Терзийска
 4. Физическо възпитание и спорт:
  • 1 курс - гл. ас. д-р Невяна Докова
  • 2 курс - ас. д-р Стефан Кинов
  • 3 курс - доц. д-р Даниела Томова
  • 4 курс - ас. д-р Илия Канелов
 5. Специалности ППЧЕ, НУПЧЕ, ПНУП:
  • 1 курс - гл. ас. д-р Ангел Ангелов
 6. Специалности ППЧЕ, НУПЧЕ, ПНУП:
  • 2 курс - гл. ас. д-р Славейка Златева
 7. Специалност Предучилищна педагогика и чужд език:
  • 3 курс и 4 курс - доц. д-р Веска Вардарева
 8. Специалност Начална училищна педагогика и чужд език:
  • 3 курс и 4 курс - доц. д-р Красимира Марулевска
 9. Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика /РО/:
  • 3 курс и 4 курс - доц. д-р Нино Михайлов
 10. Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика /ЗО/:
  • 1 курс и 2 курс - ас. Пламен Иванов
 11. Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика /ЗО/:
  • 3 курс и 4 курс - ас. Валентина Чилева

II. ОКС "Магистър"

 1. Образователен мениджмънт /на български език/:
  • проф. д-р Ваня Георгиева
  • ас. д-р Марияна Шехова-Канелова
 2. Образователен мениджмънт /на английски език/:
  • проф. д-р Ваня Георгиева
  • ас. Елена Кондева
 3. Специална педагогика /на български език/:
  • доц. д-р Пелагия Терзийска
  • гл. ас. д-р Милена Левунлиева
 4. Специална педагогика /на английски език/:
  • доц. д-р Пелагия Терзийска
  • ас. Елена Кондева
 5. Социална превенция и консултиране:
  • доц. д-р Снежана Попова
 6. Информационни технологии при обучението в НУВ:
  • доц. д-р Лидия Цветанова-Чурукова
 7. Педагогика за надарени деца:
  • доц. д-р Веска Гювийска
 8. Предучилищна педагогика - научен ръководител проф. дн Йордан Колев, административен отговорник - гл. ас. д-р Блага Джорова
 9. Начална училищна педагогика - научен ръководител и административен отговорник доц. д-р Янка Стоименова
 10. Предучилищна и начална училищна педагогика - научен ръководител     проф. дн Елка Янакиева, административен отговорник - гл. ас. Ангел Ангелов
 11. Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение - доц. д-р Мариана Балабанова
 12. Предучилищна музикална педагогика:
  • доц. д-р Веска Вардарева
 13. Интеркултурно образование:
  • доц. д-р Анастасия Пашова
 14. 14. Физическо възпитание и спорт:
  • доц. д-р Даниела Томова

 

Последна промяна: 2018-01-30