Преподавателите - групови отговорници по курсове и специалности както следва:

 

I. ОКС "Бакалавър"

1. Социална педагогика:

 • I курс - гл. ас. д-р Юлияна Ковачка
 • II курс - ас. Елена Кондева
 • III курс - гл. ас. д-р Марияна Шехова
 • IV курс - доц. д-р Николай Цанков

2. Педагогика и образователен мениджмънт:

 • I курс - доц. д. н. Лидия Цветанова-Чурукова
 • II курс - доц. д-р Веска Гювийска
 • III курс - проф. д-р Невена Филипова
 • IV курс - доц. д-р Снежана Попова

3. Специална педагогика:

 • I курс - доц. д-р Пелагия Терзийска
 • II курс - ас. Мария Младенова
 • III курс - доц. д-р Мая Сотирова
 • IV курс - гл. ас. д-р Милена Левунлиева

4. Физическо възпитание и спорт:

 • I курс - гл. ас. д-р Илия Канелов
 • II курс - гл. ас. д-р Невяна Докова
 • III курс - гл. ас. д-р Стефан Кинов
 • IV курс - доц. д-р Даниела Томова

5. Специалности ППЧЕ, НУПЧЕ, ПНУП:

 • I курс - доц. д-р София Дерменджиева

6. Специалности ППЧЕ, НУПЧЕ, ПНУП:

 • II курс - гл. ас. д-р Славейка Златева

7. Специалност Предучилищна педагогика и чужд език:

 • III курс и IV курс - доц. д-р Веска Вардарева

8. Специалност Начална училищна педагогика и чужд език:

 • III курс и IV курс - доц. д-р Красимира Марулевска

9. Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика /РО/:

 • III курс и IV курс - доц. д-р Нино Михайлов

10. Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика /ЗО/:

 • I курс и II курс - ас. д-р Цветомира Иванова

11. Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика /ЗО/:

 • III курс и IV курс - ас. д-р Валентина Чилева

 

II. ОКС "Магистър"

 1. 1. Образователен мениджмънт /на български език/:
 • проф. д-р Ваня Георгиева
 • гл. ас. д-р Марияна Шехова-Канелова
 1. 2. Образователен мениджмънт /на английски език/:
 • проф. д-р Ваня Георгиева
 • ас. Елена Кондева
 1. 3. Специална педагогика /на български език/:
 • доц. д-р Пелагия Терзийска
 • гл. ас. д-р Милена Левунлиева
 1. 4. Специална педагогика /на английски език/:
 • доц. д-р Пелагия Терзийска
 • ас. Елена Кондева
 1. 5. Социална превенция и консултиране:
 • доц. д-р Снежана Попова
 1. 6. Информационни технологии при обучението в НУВ:
 • доц. д-р Лидия Цветанова-Чурукова
 1. 7. Педагогика за надарени деца:
 • доц. д-р Веска Гювийска
 1. 8. Предучилищна педагогика - научен ръководител проф. д.н. Елка Янакиева, административен отговорник - гл. ас. д-р Блага Джорова
 2. 9. Начална училищна педагогика - научен ръководител и административен отговорник доц. д-р Янка Стоименова
 3. 10. Предучилищна и начална училищна педагогика - научен ръководител и административен отговорник - доц. д-р София Дерменджиева
 4. 11. Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение - научен ръководител и административен отговорник доц. д-р Мариана Балабанова
 5. 12. Предучилищна музикална педагогика:
 • доц. д-р Веска Вардарева
 1. 13. Интеркултурно образование:
 • доц. д-р Анастасия Пашова
 1. 14. Физическо възпитание и спорт:
 • доц. д-р Даниела Томова

 

 

 

Последна промяна: 2018-06-06