Катедра "Педагогика"

Ръководител: доц. д-р Траян Попкочев

Приемно време:

  • вторник - 12:15 - 14:00, кабинет 414, Учебен корпус 1
  • сряда - 10:15 - 12:00, кабинет 414, Учебен корпус 1

e-mail: vr_edu@swu.bg

 

Катедра "Предучилищна и начална училищна педагогика"

Ръководител: доц. д-р Янка Стоименова

УК 1, кабинет № 417

Приемно време:

  • понеделник, 10:00 - 12:00
  • сряда,  10:00 - 12:00

e-mail: yanka_st@swu.bg

 

Катедра "Теория и методика на физическото възпитание"

Вр.и.д. Ръководител катедра доц. д-р Даниела Томова

УК-1 - кабинет 512

Приемно време:

  • понеделник 10.30 - 12:15
  • сряда 10.30 - 12.15

e-mail: danitomova@swu.bg

Последна промяна: 2018-11-06