Катедра "Педагогика"

Ръководител: доц. д-р Траян Попкочев

УК 1, кабинет № 420

  • Приемно време: сряда, 10:00 ч. - 12:00 ч.

e-mail: vr_edu@swu.bg

Катедра "Предучилищна и начална училищна педагогика"

Ръководител: доц. д-р Янка Стоименова

УК 1, кабинет № 417

  • Приемно време: сряда, 10:00 ч. - 12:00 ч.

e-mail: yanka_st@swu.bg

Катедра "Теория и методика на физическото възпитание"

Доц. д-р Валери Цветков

УК-1 - кабинет 511

  • Приемно време: понеделник 10.30 - 12.30
  • сряда 10.30 - 12.30

Е-mail:   valeric@swu.bg

Последна промяна: 2018-01-30