Зимен семестър 2018-2019 година

Катедра "Предучилищна и начална училищна педагогика"

Длъжност

Име, фамилия

Ден

Час

Кабинет

Ел. адрес

Проф. д. н.

Елка Янакиева

Понеделник

Вторник

10.30 - 12.30

8.15 - 10.15

1 409

elka_yanakieva@swu.bg

Доц. д-р

Янка Стоименовa

Понеделник

Сряда

10.00 - 12.00

10.00 - 12.00

1 417

yanka_st@swu.bg

Доц. д-р

Марияна Балабанова

Вторник

Сряда

13.00 -15.00

11.00 - 13.00

1 409

mariana56@swu.bg

Доц. д-р

Веска Вардарева

Понеделник

Сряда

13.30 - 15.30

10.30 - 12.30

1 326

veska_v@swu.bg

Доц. д-р

Нино Михайлов

Сряда

Четвъртък

10.00 - 12.00

10.00 - 12.00

 

1 409

nipemih@swu.bg

Доц. д-р

Гергана Дянкова

Сряда

Четвъртък

11.30 - 13.15

12.30 - 14.15

1 326

diankova_g@swu.bg

Доц. д-р

Красимира Марулевска

Понеделник

Четвъртък

10.30 - 12.30

10.30 - 12.30

1416

krasimira_marulevsa@swu.bg

Доц. д-р

София Дерменджиева

Вторник

Сряда

13.00 - 15.00

12.30 - 14.15

1326

sofger@swu.bg

Гл. ас. д-р

Славейка  Златева

Четвъртък

Сряда

15.30 - 17.00

10.45 - 12.15

1 447

avraam@swu.bg

Ас. д-р

Блага Джорова

Понеделник

 

Сряда

10.45 - 11.30

11.45- 12.30

10.45 - 11.30

11.45- 12.30

1 447

blagadzhorova@swu.bg

Ас. д-р

Цветомира Иванова

Понеделник

Вторник

13.30 - 15.15

13.30 - 15.15

1 422

tsvetomira.ivanova@swu.bg

Ас. д-р

Валентина Чилева

Вторник

Четвъртък

13.30 - 15.30

11.00 - 13.00

1422

valantin_duma@abv.bg

Ас. д-р

Ива Стаменова

Вторник

Четвъртък

13.30 - 15.30

13.30 - 15.30

1509

ivona07@swu.bg

Ас. д-р

Василена Спасова

Понеделник

Сряда

13.00 - 15.00

10.00 - 12.00

1447

vas.spasova12@swu.bg

Катедра "Теория и методика на физическото възпитание"

длъжност Име, фамилия Ден Час Кабинет Ел. адрес
1 доц. д-р Даниела Томова понеделник
сряда
10.30 - 12.15 ч.
10.30 - 12.15 ч.
1512
danitomova@swu.bg
2 проф. д-р Васил Жечев вторник
четвъртък
10.30 - 12.15 ч.
13.30 - 15.15 ч.
1511

3 доц. д-р Валери Цветков вторник
четвъртък
10.00 - 12.00 ч.
13.00 - 15.00 ч.
1511
valeric@swu.bg
4 доц. д-р Кремка Петрова вторник
сряда
15.30 - 17.15 ч.
12.30 - 13.15 ч.
15.30 - 16.15 ч.
1510
kremka@swu.bg
5 гл.ас. д-р Невяна Докова понеделник
четвъртък
10.30 - 12.15 ч.
13.30 - 15.15 ч.
1506
nevid@swu.bg
6 гл.ас. д-р Стефан Кинов вторник
четвъртък


13.30 - 15.15 ч.
13.30 - 15.15 ч.
1506
stefankinov@swu.bg
7 гл.ас. д-р Илия Канелов сряда
четвъртък
13.30 - 15.15 ч.
15.30 - 17.15 ч.
1512 i_kanelov@swu.bg
8 ас. д-р
Янко Руменов
понеделник
вторник
13.30 - 15.15 ч.
13.30 - 15.15 ч.
1505
qnkor@swu.bg

Катедра "Педагогика"

длъжност Име, фамилия Ден Час Кабинет Ел. адрес
доц. д-р Траян Попкочев вторник
сряда
12.15 - 14.00 ч.
10.15 - 12.00 ч.
1414
1414
popkochev@swu.bg
проф. д.н. Добринка Тодорина вторник
сряда
12.30 - 14.15 ч.
12.30 - 14.15 ч.
1421
todorina@swu.bg
проф. д-р Невена Филипова вторник
сряда
11.15 - 13.15 ч.
8.30 - 10.30 ч.
1421 nevef@swu.bg
доц. д.н. Лидия Цветанова-Чурукова сряда
четвъртък
9.00 - 11.00 ч.
13.00 - 15.00 ч.
1420 lidycveta@swu.bg
доц. д-р
Снежана Попова


сряда
четвъртък
13.15 - 15.15 ч.
12.15 - 14.15 ч.
1419
snejy_popova@swu.bg
доц. д-р Пелагия Терзийска сряда
четвъртък
15.15 - 17.15 ч.
12.15 - 14.15 ч.
1423 pelagia.terziyska@swu.bg
доц. д-р Веска Гювийска понеделник
петък
12.30 - 14.30 ч.
13.30 - 15.30 ч.
1421 v_guviiska@swu.bg
доц. д-р Мая Сотирова сряда
четвъртък
12.30 - 14.30 ч.
15.30 - 17.30 ч.
1206-Б
mayasotirova@swu.bg
доц. д-р Николай Цанков понеделник
сряда

13.30 - 15.15 ч.
9.30 - 10.15 ч.
12.30 - 13.15 ч
1419 ntzankov@swu.bg
доц. д-р Емилия Божкова вторник
четвъртък
12.30 - 14.30 ч.
11.30 - 13.30 ч.
1423
em_bojkova@swu.bg
гл. ас. д-р Юлиана Ковачка понеделник
вторник
8.30 - 10.15 ч.
8.30 - 10.15 ч.
1423 yuliana_k@swu.bg
гл.ас. д-р Светлана Николаева вторник

четвъртък
14.30 - 15.15 ч.
17.30 - 18.15 ч.
15.30 - 17.15 ч

1423
nicolaeva@swu.bg
гл. ас. д-р
Милена Левунлиева
вторник
сряда
петък
16.30 - 17.15 ч.
13.30 - 14.15 ч.
12.30 - 13.15 ч.
16.30 - 17.15 ч.

1419
levunlieva@swu.bg
гл.ас. д-р Марияна Шехова-Канелова
понеделник
вторник
сряда
12.30 - 13.15 ч.
15.30 - 16.15 ч.
10.30 - 12.15 ч.
1514
m.shehova@swu.bg
ас. Елена Кондева сряда
четвъртък
12.30 - 14.30 ч.
12.30 - 14.30 ч.
1419 elena.kondeva@swu.bg
ас. Мария Младенова понеделник
вторник
13.30 - 15.15 ч.
13.30 - 15.15 ч.
1420 m.kamenichka@swu.bg
ас. д-р Радослава Топалска вторник
сряда
8.30 - 10.15 ч.
13.30 - 15.15 ч.
1423 topalska@swu.bg
ас. Янка Рангелова-Мирон сряда
четвъртък
10.30 - 12.30 ч.
11.30 - 13.30 ч.
1419 yana.rangelova@swu.bg
ас. д-р Вяра Цветанова понеделник
четвъртък
13.30 - 15.15 ч.
8.30 - 10.15 ч.
1420 viara23@swu.bg
ас. д-р Румяна Гьорева понеделник
сряда
8.30  - 10.30 ч.
9.30 - 11.30 ч.
1514 r.gyoreva@swu.bg
Последна промяна: 2018-11-05