Секретариат

Величка Сотирова
Секретар на факултета
Секретар на "Катедра по български език"

Кабинет 568, Учебен корпус 1
Работно време: 8.00-12.00; 13.00-17.00
Телефон: +359-73-588 523
e-mail: filologia@swu.bg

Павлина Солачка
Секретар на "Катедра по литература" и "Катедра по етнология и балканистика"

Кабинет 471, Учебен корпус 1
Работно време: 8.00-12.00; 13.00-17.00
Телефон: +359-882566928
e-mail: poli_mitova@swu.bg

Елена Колова
Секретар на "Катедра по германистика и романистика" и на "Катедра по славистика"

Кабинет 470, Учебен корпус 1
Работно време 8.00-12.00; 13.00-17.00
Телефон: +359-73-588 528
e-mail: kgr@swu.bg

 

Инспектор "Учебен отдел"

Вася Бачева

Кабинет 557, Учебен корпус 1
Приемно време (студенти): 10.00- 12.00; 13.30- 14.30
Телефон: +359 -73-588 509
e-mail: ba4eva@swu.bg

Библиотека на Филологическия факултет

Илиана Вантова

Кабинет 439, Учебен корпус 1
Работно време: 8.00 - 12.00; 13.00 ч. - 17.00
Телефон: +359-73-588 529
e-mail: cfl@swu.bg

Последна промяна: 2018-01-30