Катедрата "Български език"
Ръководител:  доц. д-р Лъчезар Перчеклийски
Кабинет № 1565
Приемно време: сряда - 14:30 ч. - 16:15 ч.; четвъртък - 14:30 - 16:15 ч.
Телефон: +359-73-588 523
e-mail: llper@swu.bg

Катедрата "Литература"
Ръководител: проф. д.ф.н. Цветан Ракьовски
Кабинет № 1560
Приемно време: понеделник - 12.30 ч. - 13.15 ч., сряда - 10.30 - 13.15 ч.
Телефон: +359-73-588 523
e-mail: crakiovsky@swu.bg

Катедрата "Германистика и романистика"
Ръководител: доц. д-р Елисавета Бояджиева
Кабинет № 1437б
Приемно време: понеделник - 10:30 - 12:15 ч.; вторник - 15:30 - 17:15 ч.
Телефон: +359 73 588 528
e-mail: e.boyadzhieva@swu.bg

Катедра "Славистика"
Ръководител: доц. д-р Маринела Младенова
Кабинет № 1563
Приемно време: вторник - 10:30 - 13:15 ч.; четвъртък - 12:30 - 13:15 ч.
Телефон: +359-73-588 528
e-mail: marinela@swu.bg

Катедра "Етнология и балканистика"
Ръководител: доц. д-р Илия Недин
Кабинет № 1559
Приемно време: вторник - 14.00 ч. - 16.00 ч.
Телефон: +359-73-588 523
e-mail: i_nedin@swu.bg

Последна промяна: 2018-01-30