Секретариат

Ива Димитрова
Секретар факултет и секретар Катедра "Философски и политически науки"

кабинет 485, Учебен корпус 1
тел. +359-73-588 520
e-mail: filosofski@swu.bg
Приемно време - понеделник - петък: 10.00-12.00; 13.30-15.30

Гергана Ангелова
Секретар: Катедра "Философия", Катедра "Психология", Катедра "Социология".

Кабинет 349, Учебен корпус 1
Тел: +359-73-588 514
e-mail: gerian@swu.bg

 

Инспектор "Учебен отдел"

Виктория Начева

Кабинет 303, Учебен корпус 1
тел: +359 73/ 588 512
e-mail: na4eva@swu.bg
Приемно време: понеделник - петък: 10.00-12.00; 13.00-14.00

Силвия Тодорова

Кабинет 303, Учебен корпус 1
тел: +359 73/ 588 512
e-mail: stodorova@swu.bg
Приемно време: понеделник - петък: 10.00-12.00; 13.00-14.00 

Ива Димитрова - Секретар на Философски факултет и секретар на катедра "философски и политически науки", 1485 стая, тел. 073 588 520, e-mail: idimitrova@swu.bg

Гергана Ангелова - Секретар на катедри "Психология", "Философия" и "Социология", 1349 стая, тел. 073 588 514, e-mail: gerian@swu.bg

Силвия Тодорова - Инспектор учебен отдел, 1303 стая, тел. 073 588 512, e-mail:stodorova@swu.bg

Виктория Начева - Инспектор учебен отдел, 1303 стая, тел. 073 588 512, e-mail:na4eva@swu.bg

Последна промяна: 2019-06-03