Психология, ОКС "Бакалавър"

Редовно обучение

Първи курс: Курсов ръководител: ас. д-р Гергана Станоева; Отговорник студент: Лора Петрова.

Втори курс: Курсов ръководител: ас. д-р Теодор Гергов; Отговорник студент: Кристиян Стоилов

Трети курс: Курсов ръководител: ас. д-р Йовка Ванчева; Отговорник студент: Малина Трайкова.

Четвърти курс: Курсов ръководител: ас. д-р Биляна Йорданова; Отговорник студент: Здравчо Шивачев.

Задочно обучение

Първи курс: Курсов ръководител: ас. д-р Гергана Станоева; Отговорник студент: Николая Кръстева

Втори курс: Курсов ръководител: ас. д-р Теодор Гергов; Отговорник студент: Андрей Апостолов

Трети курс: Курсов ръководител: ас. д-р Йовка Ванчева; Отговорник студент: Асенка Банкова

Четвърти курс: Курсов ръководител: ас. д-р Биляна Йорданова; Отговорник студент: Доброслава Никова

Психология, ОКС "Магистър"

Специалисти

Юридическа психология: Курсов ръководител: ас. д-р Десислава Иванова; Отговорник студент: Искрен Исаев.

Криминална психология: Курсов ръководител: ас. д-р Десислава Иванова; Отговорник студент: Иванка Тодорова.

Неспециалисти

Първи семестър: Курсов ръководител: доц. д-р Стоил Мавродиев; Отговорник студент: Александра Карабельова.

Втори семестър: Курсов ръководител: доц. д-р Стоил Мавродиев; Отговорник студент: Диляна Илиева.

Трети семестър: Курсов ръководител: доц. д-р Стоил Мавродиев; Отговорник студент: Иванка Василева.

Философия, ОКС "Бакалавър"

Редовно обучение

Първи курс: Курсов ръководител: гл. ас. д-р Георги Величков; Отговорник студент: Марина Маринова

Втори курс: Курсов ръководител: гл. ас. д-р Силвия Кръстева; Отговорник студент: Томи Врачков.

Трети курс: Курсов ръководител: гл. ас. д-р Атанаска Чолакова; Отговорник студент: Сандрина Василева.

Четвърти курс: Курсов ръководител: гл. ас. д-р Георги Величков; Отговорник студент: Райна Грозданова.

Задочно обучение

Първи курс: Курсов ръководител: гл. ас. д-р Георги Величков; Отговорник студент: Сашка Кръстева.

Втори курс: Курсов ръководител: гл. ас. д-р Нина Мирева; Отговорник студент: Светлана Йорданова.

Трети курс: Курсов ръководител: гл. ас. д-р Атанаска Чолакова; Отговорник студент: Десислав Стойчков.

Четвърти курс: Курсов ръководител: доц. д-р Камен Лозев; Отговорник студент: Зорница Такева.

Политология, ОКС "Бакалавър"

Редовно обучение

Първи курс: Курсов ръководител: доц. д-р Петя Пачкова; Отговорник студент:  Борислав Арнаудов.

Втори курс: Курсов ръководител: проф. дн Лазар Копринаров; Отговорник студент: Антонио Коларов.

Трети курс: Курсов ръководител: ас. д-р Татяна Петкова; Отговорник студент: Елхан Чинарски.

Четвърти курс: Курсов ръководител: проф. д-р Борис Манов; Отговорник студент: Деян Шумански.

Задочно обучение

Трети курс: Курсов ръководител: ас. д-р Татяна Петкова; Отговорник студент: Ивалина Стоянова.

Четвърти курс: Курсов ръководител: доц. д-р Петя Пачкова; Отговорник студент: Росица Очева.

Социология, ОКС "Бакалавър"

Редовно обучение

Първи курс: Курсов ръководител: гл. ас. д-р Вера Велева; Отговорник студент: Вероника Радкова Василева.

Втори курс: Курсов ръководител: ас. д-р Диляна Керанова; Отговорник студент: Мария Димитрова.

Трети курс: Курсов ръководител: доц. д-р Жеко Кьосев; Отговорник студент: Катерина Каламадевска.

Четвърти курс: Курсов ръководител: гл. ас. д-р Ангел Цветков; Отговорник студент: Екатерина Драмчева.

Задочно обучение

Първи курс: Курсов ръководител: проф. д.н. Валентина Миленкова; Отговорник студент: Величка Харизанова.

Втори курс: Курсов ръководител: гл. ас. д-р Марио Маринов; Отговорник студент: Тинка Митева.

Трети курс: Курсов ръководител: гл. ас. д-р Ивета Якова; Отговорник студент: Миглена Стамболийска.

Четвърти курс: Курсов ръководител: гл. ас. д-р Петрана Стойкова; Отговорник студент: Веселина Кръстева.

Последна промяна: 2018-01-30