Ръководител катедра

Ден

Час

Кабинет

Mail

1.

Проф. д.н. Валентина Миленкова

"Социология"

Понеделник

Понеделник

Четвъртък

08.30 -  09.15

11.30 -  12.15

08.30 -  10.15

1351

vmilenkova@swu.bg

2.

Проф. д.пс.н. Людмил Кръстев

"Психология"

Четвъртък

Петък

12.30 -  14.15

13.30 -  15.15

1327

iris@swu.bg

3.

Доц. д-р Георги Донев

"Философия"

Понеделник

Вторник

14.30 -  16.15

10.30 -  12.15

1493

donev@swu.bg

4.

Проф. д-р Борис Манов

"Философски и политически науки"

Понеделник

Сряда

13.30 -  15.15

13.30 -  15.15

1495

bmanov@swu.bg

Последна промяна: 2019-04-15