Ръководител катедра

Ден

Час

Кабинет

E-mail

Проф. д.н. Валентина Миленкова

"Социология"

Понеделник

Четвъртък

09.30 -  11.15

15.30 -  17.15

1351

vmilenkova@swu.bg

 

Проф. д.пс.н. Людмил Кръстев

"Психология"

Четвъртък

Петък

12.30 -  14.15

13.30 -  15.15

1327

iris@swu.bg

Доц. д-р Георги Донев

"Философия"

Понеделник

Вторник

13.30 -  15.15

10.30 -  12.15

1493

donev@swu.bg

Проф. д-р Борис Манов

"Философски и политически науки"

Понеделник

Сряда

13.30 -  15.30

13.30 -  15.30

1486

bmanov@swu.bg

Последна промяна: 2018-02-13