Ръководител катедра

Ден

Час

Кабинет

Mail

1.

Проф. д.н. Валентина Миленкова

"Социология"

Понеделник

Понеделник

Четвъртък

Четвъртък

08.30 - 09.15

16.30 - 17.15

08.30 - 09.15

16.30 - 17.15

1351

vmilenkova@swu.bg

 

2.

Проф. д.пс.н. Людмил Кръстев

"Психология"

Сряда

Четвъртък

12.30 -  14.15

12.30 -  14.15

1327

iris@swu.bg

3.

Доц. д-р Георги Донев

"Философия"

Понеделник

Вторник

13.30 -  15.15

10.30 -  12.15

1493

donev@swu.bg

Последна промяна: 2019-10-07