Ръководител катедра

Ден

Час

Кабинет

Mail

1.

Проф. д-р Борис Манов

"Философски и политически науки"

Понеделник

Сряда

13.30 - 15.15

13.30 - 15.15

495

486

bmanov@swu.bg

2.

Проф. д.н. Валентина Миленкова

"Социология"

Понеделник

Четвъртък

08.30 - 10.15

08.30 - 10.15

1351

vmilenkova@swu.bg

 

3.

Проф. д.пс.н. Людмил Кръстев

"Психология"

Вторник

Сряда

11.30 - 13.15

11.30 - 13.15

1327

iris@swu.bg

4.

Доц. д-р Георги Донев

"Философия"

Понеделник

Вторник

13.30 - 15.15

10.30 - 12.15

1493

donev@swu.bg

Last modified: 2018-10-08