Име: Международна научна конференция на тема "Миграционните вълни - минало, настояще и бъдеще"
Дата: ноември 2016 г.

Име: Международна научна конференция на тема "Диалогът Изток-Запад: философски и политологически прочити"
Дата: октомври 2015 г.

Име: Конференция с международно участие: "Хайку: отворената врата, която изглежда затворена"
Дата: 07.VІ.2014 г.

Име: Национална конференция: "Виртуалното и въображаемото"
Дата: 11.Х.2013 г.

Име: Конференция с международно участие "Реализъм и въображение в хайку"
Дата: 15. VІ. 2013 г.

Име: Конференция: "Въображаемо и реално в индийската мисъл"
Дата: 16.V.2013 г.

Име: Национална конференция: "Гражданският протест - минало, настояще и бъдеще"
Дата: 12.Х.2012 г.

Име: Конференция с международно участие: "Тишината в хайку"
Дата: 16-17.VІ.2012 г.

Име: Научна конференция: "Индия - древна и млада"
Дата: 09.V.2012 г.

Име: Национална конференция: "Границите - философски и политически интерпретации"
Дата: 21.Х.2011 г.

Име: Конференция с международно участие: "Хайку като преодоляване на граници"
Дата: 18-19.VІ.2011 г.

Име: Конференция с международно участие: "Глобализация и толерантност"
Дата: 15-16. Х.2010 г.

Име: Конференция с международно участие: "Хайку: образ и смисъл"
Дата: 05-06.VІ.2010 г.

Име: Конференция с международно участие: "Съвременната жена - роли и образи"
Дата: 23.X.2009 г.

Име: Конференция с международно участие: "Език и съзнание в хайку"
Дата: 30-31.V.2009 г.

Име: Конференция с международно участие: "Световното хайку: предизвикателство пред литературата на 21 век"
Дата: 24.VІ.2008 г.

Име: Национална конференция: "Език и свят"
Дата: 09.VI.2008 г.

Подробна информация за конференции, семинари, научни форуми и публикации на членовете на катедра "Философски и политически науки" можете да намерите в електронно списание:  www.notabene-bg.org/

Последна промяна: 2018-01-30