Подробна информация за проекти, конференции и мероприятия, организирани от Катедра "Философия" и Център за немски идеализъм към Философски факултет може да намерите на следните страници:

Конференции, семинари и кръгли маси, организирани от Катедра "Философия":

Име на конференцията: Национална конференция "В границите и отвъд границите на съзнанието"

Дата: 11-11. V.2017

Име на конференцията: Национална конференция "Назад към метафизиката"

Дата: 12-13. V.2016

Име на конференцията: Национална конференция "Трансценденталното съзнание versus феноменологичното несъзнавано"

Дата: 21-22. IV.2016

Име на семинар: Нови пътища в съвременната метафизика - Юбилеен семинар в чест на проф. дфн Валентин Канавров

Дата: 30.XI.2015

Име на конференцията: Национална конференция "Кино & Философия"

Дата: 05-06. XI.2015

Име на конференцията: Национална конференция "Феноменологичното мислене"

Дата: 04-05. V. 2015

Име на конференцията: Национална конференция "Изборът - философски и психоаналитични проблеми"

Дата: 29-30. IV. 2015

Име на конференцията: Национална конференция "Трансцендентално мислене и трансцендентален идеал"

Дата: 28. IV. 2014

Име на конференцията: Национална конференция с международно участие "Фантастични визуализации в изкуството"

Дата: 18-19. X. 2013

Име а конференцията: Национална конференция "Метафизическо и постметафизическо мислене"

Дата: 15-16. V. 2013 г.

Име а конференцията: Национална конференция "Философският глобализъм на Хегел"

Дата: 16-17. V. 2012 г.

Име а конференцията: Национална конференция "Бездната Хайдегер. Няколко алтернативни рецепции"

Дата: 01-02. VI. 2011 г.

Име а конференцията: Национална конференция "Измерения на фантастичното в съвременността"

Дата: 14-15. V. 2011 г.

Име а конференцията: Национална конференция "Модели на философско мислене"

Дата: 20. V. 2009 г.

Име на конференцията: Национална конференция "Слово и свят в творчеството на Дж.Р.Р.Толкин"

Дата: 16.V.2009 г.

Име на конференцията: Национална конференция "Трансцендентални езици на метафизиката"

Дата: май 2009

Име на конференцията: Национална конференция "Философия и езотерика"

Дата: 15-16.V. 2008 г.

Последна промяна: 2018-02-14