С Решение от 20.12.2013 година към Философски факултет се учредява Факултетски център за пенитенциарни изследвания. За директор на центъра е избран доц. д-р Емил Маджаров.

Последна промяна: 2018-01-30