Приемно време на преподавателите от катедра "Социология", за зимен семестър на учебната 2018/2019 г.

Преподавател

Ден

Час

Кабинет

Mail

1.

Проф. д.н. Валентина Миленкова

Понеделник

Четвъртък

08.30 - 10.15

08.30 - 10.15

351

vmilenkova@swu.bg

2.

Проф. д.н. Добринка

Пейчева

Понеделник

Четвъртък

13.30 - 15.15

09.30 - 11.15

351

peichevad@swu.bg

3.

Доц. д-р Жеко Кьосев

 

Понеделник

Четвъртък

15.30 - 17.15

11.30 - 13.15

352

jekok@swu.bg

4.

Гл. ас. д-р Ивета Якова

Сряда

Четвъртък

15.30 - 17.15

11.30 - 13.15

352

yakova@swu.bg

5.

Гл. ас. д-р Петрана

Стойкова

Сряда

Сряда

Четвъртък

12.30 - 13.15

15.30 - 17.15

09.30 -  10.15

350

petrana_stoikova@swu.bg

6.

Гл. ас. д-р Ангел Цветков

Вторник

Сряда

10.30 - 12.15

11.30 - 13.15

350

angeltsvetkov@swu.bg

7.

Гл. ас. д-р Марио Маринов

Понеделник

Сряда

Сряда

15.30 - 16.15

09.30 - 11.15

16.30 - 17.15

350

mario_marinov@swu.bg

8.

Гл. ас. д-р Вера Велева

Сряда

Четвъртък

13.30 - 15.15

13.30 - 15.15

350

veleva_v@swu.bg

9.

Ас. Диляна Керанова

Сряда

Четвъртък

12.30 - 14.15

09.30 - 11.15

350

dkeranova@swu.bg

Приемно време на преподавателите от катедра "Психология", за зимен семестър на учебната 2018/2019 г.

Преподавател

Ден

Час

Кабинет

Mail

1.

Проф. д. пс. н. Людмил Кръстев

Вторник

Сряда

11.30 - 13.15

11.30 - 13.15

327

iris@swu.bg

2.

Доц. д-р Стоил Мавродиев

Понеделник

Вторник

08.30 - 10.15

08.30 - 10.15

309

stoil_m@swu.bg

3.

Доц. д-р Иванка Асенова

Понеделник

Сряда

Четвъртък

12.30 - 13.15

13.30 - 14.15

13.30 - 15.15

304

asenova_iva@swu.bg

4.

Доц. д-р Мария Мутафова

Понеделник

Сряда

13.30 - 15.15

15.30 - 17.15

305

mariamutafova@swu.bg

5.

Доц. д-р Русанка Манчева

Сряда

Сряда

Четвъртък

Четвъртък

10.30 - 12.15

16.30 - 17.15

10.30 - 12.15

16.30 - 17.15

308

r.p.mancheva@swu.bg

6.

Доц. д-р Иван Кръстев

Вторник

Сряда

14.30 - 16.15

14.30 - 16.15

327

iv.krestev@swu.bg

7.

Гл. ас. д-р Наташа Ангелова

Сряда

Четвъртък

13.30 - 15.15

12.30 - 14.15

327

natasha_v@swu.bg

8.

Гл. ас. д-р Биляна Йорданова

Понеделник

Вторник

13.30 - 15.15

13.30 - 15.15

306

b_iordanova@swu.bg

9.

Гл ас. д-р Ирина Топузова

Понеделник

Вторник

10.30 - 12.15

10.30 - 12.15

304

irina_t@swu.bg

10.

Гл. ас. д-р Теодор Гергов

Сряда

Четвъртък

13.30 - 15.15

12.30 - 14.15

306

teodor.swu.bg

11.

Ас. д-р Йовка Ванчева

Сряда

Четвъртък

Петък

12.30 - 13.15

12.30 - 14.15

12.30 - 13.15

308

vancheva@swu.bg

12.

Ас. д-р Десислава Иванова

Вторник

Сряда

15.30 - 17.15

15.30 - 17.15

309

desi_hvr@swu.bg

13.

Ас. д-р Николай Иванчев

Понеделник

Вторник

13.30 - 15.15

12.30 - 14.15

306

nikyart.swu.bg

14.

Ас. д-р Гергана Станоева

Вторник

Сряда

13.30 - 15.15

10.30 - 12.15

306

gerystanoeva@swu.bg

15.

Ас. д-р Емелина Заимова-Цанева

Вторник

Четвъртък

Четвъртък

12.30 - 14.15

10.30 - 11.15

13.30 - 14.15

309

emelina_z@swu.bg

Приемно време на преподавателите от катедра "Философия", за зимен семестър на учебната 2018/2019 г.

Преподавател

Ден

Час

Кабинет

Mail

1.

Доц. д-р Георги Донев

Понеделник

Вторник

13.30 - 15.15

10.30 - 12.15

493

donev@swu.bg

2.

Проф. д-р Георги Апостолов

Понеделник

Вторник

15.30 - 17.15

13.30 - 15.15

Ректорат

apstlv@swu.bg

3.

Проф. дфн Валентин Канавров

Понеделник

Вторник

15.30 - 17.15

15.30 - 17.15

496

valentin_kanawrow@swu.bg

4.

Доц. д-р Майя Георгиева

Понеделник

Четвъртък

13.30 - 15.15

14.30 - 16.15

496

maia@swu.bg

5.

Гл. ас. д-р Георги Величков

Понеделник

Вторник

15.30 - 17.15

11.30 - 13.15

493

velichkov_georgi@swu.bg

6.

Гл. ас. д-р Силвия Кръстева

Вторник

Вторник

Сряда

09.30 - 10.15

16.30 - 17.15

10.30 - 12.15

496

Silvia_kristeva@swu.bg

7.

Гл. ас. д-р Атанаска Чолакова

Понеделник

Вторник

11.30 - 13.15

10.30 - 12.15

496

a_cholakova@swu.bg

8.

Доц. д.н. Вяра Николова

Сряда

14.30 - 15.15

493

vnik@swu.bg

 

 

 

 

Приемно време на преподавателите от катедра "Философски и политически науки", за зимен семестър на учебната 2018/2019 година.

Преподавател

Ден

Час

Кабинет

Mail

1.

Проф. д-р Борис Манов

Понеделник

Сряда

13.30 - 15.30

13.30 -  15.30

496

bmanov@swu.bg

2.

Доц. д-р Петя Пачкова

Вторник

Сряда

09.30 - 11.30

09.30 - 11.30

495

pachkova@swu.bg

3.

Доц. д-р Камен Лозев

Четвъртък

 

Петък

 

08.30-09.30

16.30-17.30

08.30-09.30

16.30-17.30

497

kamenlozev@swu.bg

4.

Гл. ас. д-р Нина Мирева - Илиева

Сряда

 

Четвъртък

11.30-12.30

16.30-17.30

11.30 - 13.30

494

ninail@swu.bg

5.

Ас. д-р Татяна Петкова

Сряда

Четвъртък

10:30 - 12:30

13:30 - 15:30

494

tpetkova@swu.bg

6.

Гл. ас. д-р Герана Попова

Четвъртък

Петък

 

08.30-09.30

13.30- 14.30

08.30-10.30

494

gerp@swu.bg

 

Последна промяна: 2018-10-08