Приемно време на преподавателите от Философски факултет

Приемно време на преподавателите от катедра "Социология", за летен семестър на учебната 2019/2020 г.

Преподавател

Ден

Час

Кабинет

Mail

1.

Проф. д.н. Валентина Миленкова

Понеделник

Четвъртък

15.30 - 17.15

09.30 - 11.15

351

vmilenkova@swu.bg

2.

Доц. д-р Жеко Кьосев

 

Понеделник

Четвъртък

16.30 - 17.15

08.30 - 11.15

352

jekok@swu.bg

3.

Доц. д-р Марио Маринов

Понеделник

Понеделник

Вторник

09.30 - 10.15

13.30 - 15.15

16.30 - 17.15

350

mario_marinov@swu.bg

4.

Гл. ас. д-р Ивета Якова

Вторник

Сряда

16.30 - 18.15

16.30 - 18.15

352

yakova@swu.bg

5.

Гл. ас. д-р Петрана

Стойкова

Понеделник

Вторник

13.30 - 15.15

13.30 - 15.15

350

petrana_stoikova@swu.bg

6.

Гл. ас. д-р Ангел Цветков

Понеделник

Вторник

08.30 - 10.15

10.30 - 12.15

350

angeltsvetkov@swu.bg

7.

Гл. ас. д-р Вера Велева

Сряда

Четвъртък

Четвъртък

12.30 - 13.15

12.30 - 13.15

15.30 - 17.15

350

veleva_v@swu.bg

8.

Ас. д-р Диляна Керанова

Сряда

Четвъртък

13.30 - 15.15

10.30 - 12.15

350

dkeranova@swu.bg

9.

Ас. Анастас Ифандиев

Вторник

Сряда

10.30 - 11.15

13.30 - 14.15

352

ifandiev@swu.bg

10.

Проф. д.н. Добринка

Пейчева

Сряда

 

08.30 - 10.15

351

peichevad@swu.bg

 

Приемно време на преподавателите от катедра "Психология", за летен семестър на учебната 2019/2020 г.

Преподавател

Ден

Час

Кабинет

Mail

1.

Проф. д. пс. н. Людмил Кръстев

Четвъртък

Петък

12.30 - 14.15

13.30 - 15.15

327

iris@swu.bg

2.

Доц. д-р Стоил Мавродиев

Вторник

Сряда

10.30 - 12.15

08.30 - 10.15

309

stoil_m@swu.bg

3.

Доц. д-р Иванка Асенова

Понеделник

Сряда

15.30 - 16.15

12.30 - 15.15

304

asenova_iva@swu.bg

4.

Доц. д-р Мария Мутафова

Понеделник

Вторник

13.30 - 15.15

15.30 - 17.15

305

mariamutafova@swu.bg

5.

Доц. д-р Русанка Манчева

Сряда

Четвъртък

10.30 - 12.15

11.30 - 13.15

305

r.p.mancheva@swu.bg

6.

Доц. д-р Иван Кръстев

Сряда

Четвъртък

12.30 - 14.15

12.30 - 14.15

309

iv.krestev@swu.bg

7.

Гл. ас. д-р Наташа Ангелова

Понеделник

Понеделник

Вторник

Вторник

12.30 - 13.15

16.30 - 17.15

12.30 - 13.15

16.30 - 17.15

327

natasha_v@swu.bg

8.

Гл. ас. д-р Биляна Йорданова

Четвъртък

Петък

13.30 - 15.15

13.30 - 15.15

306

b_iordanova@swu.bg

9.

Гл. ас. д-р Ирина Топузова

Понеделник

Сряда

13.30 - 15.15

12.30 - 14.15

304

irina_t@swu.bg

10.

Гл. ас. д-р Теодор Гергов

Четвъртък

Петък

08.30 - 10.15

15.30 - 17.15

306

teodor.swu.bg

11.

Ас. д-р Николай Иванчев

Четвъртък

Петък

13.30 - 15.15

13.30 - 15.15

306

nikyart.swu.bg

12.

Ас. д-р Емелина Заимова-Цанева

Понеделник

Четвъртък

11.30 - 13.15

11.30 - 13.15

327

emelina_z@swu.bg

13.

Ас. д-р Цветелина Хаджиева

Вторник

Петък

12.30 - 14.15

15.30 - 17.15

309

cveti_hadjieva@swu.bg

14.

Ас. д-р Надежда Гьонкова

Вторник

Вторник

Сряда

10.30 - 11.15

13.30 - 14.15

14.30 - 16.15

309

 

Приемно време на преподавателите от катедра "Философия", за летен семестър на учебната 2019/2020 г.

Преподавател

Ден

Час

Кабинет

Mail

1.

Доц. д-р Георги Донев

Понеделник

Вторник

14.30 - 16.15

10.30 - 12.15

493

donev@swu.bg

2.

Проф. д-р Георги Апостолов

Понеделник

Сряда

13.30 - 15.15

10.30 - 12.15

493

apstlv@swu.bg

3.

Проф. дфн Валентин Канавров

Понеделник

Вторник

15.30 - 17.15

15.30 - 17.15

496

valentin_kanawrow@swu.bg

4.

Доц. д-р Майя Георгиева

Понеделник

Сряда

13.30 - 15.15

13.30 - 15.15

496

maia@swu.bg

5.

Доц. д-р Силвия Кръстева

Вторник

Сряда

11.30 - 13.15

10.30 - 12.15

496

Silvia_kristeva@swu.bg

6.

Гл. ас. д-р Георги Величков

Понеделник

Понеделник

Вторник

Вторник

11.30 - 12.15

14.30 - 15.15

11.30 - 12.15

16.30 - 17.15

493

velichkov_georgi@swu.bg

7.

Гл. ас. д-р Атанаска Чолакова

 

Понеделник

Вторник

13.30 - 15.15

13.30 - 15.15

496

a_cholakova@swu.bg

8.

Ас. д-р Невена Крумова

Понеделник

 

11.30 - 13.15

 

496

nevena_krumova@swu.bg

9.

Доц. д.н. Вяра Николова

Сряда

 

13.30 - 15.15

 

493

vnik@swu.bg

 

 

Приемно време на преподавателите от катедра "Философски и политически науки", Философски факултет, за летен семестър на учебната 2019/2020 г.

Преподавател

Ден

Час

Кабинет

Mail

1.

Проф. д-р Борис Манов

Понеделник

Сряда

 

13.30 - 15.15

15.30 -  17.15

1495

bmanov@swu.bg

2.

Доц. д-р Петя Пачкова

Вторник

 

Сряда

12.30 - 14.15

 

15.30 - 17.15

1495

pachkova@swu.bg

3.

 

Доц. д-р Антоанета Николова

Понеделник

 

Четвъртък

11:30-13:15

 

12:30-13:15

17:30-18:15

 

 

1494

anikolova@swu.bg

4.

Доц. д-р Камен Лозев

Четвъртък:

 

Понеделник

08:30 - 10.30

 

09:30-11:30

1497

kamenlozev@swu.bg

6.

Гл. ас. д-р Нина Мирева - Илиева

Четвъртък

 

Петък

11:30 -12:15

14:30-15:15

08.30 - 10.15

1494

ninail@swu.bg

7.

 

Доц. д-р Герана Попова

Четвъртък

 

Петък

12.30-13.15

15.30- 16.15

08.30-10.15

 

1494

gerp@swu.bg

8.

Ас. д-р Татяна Петкова

Вторник

 

Сряда

13:30 - 14:15

16:30 - 17:15

09:30 - 11:15

1494

tpetkova@swu.bg

9.

Ас. Стоян Иванов

Понеделник

Вторник

10:30-12:15

12:30-14:15

Спортен комплекс

s.stoianov@swu.bg

10.

Ас. Георги Иванов

Вторник

Четвъртък

13:30-15:15

13:30-15:15

Спортен комплекс

g.ivanov@swu.bg

Последна промяна: 2020-02-21