Приемно време на преподавателите

Приемно време на преподавателите от катедра "Социология", за летен семестър на учебната 2018/2019 г.

Преподавател

Ден

Час

Кабинет

Mail

1.

Проф. д.н. Валентина Миленкова

Понеделник

Понеделник

Четвъртък

08.30 - 09.15

11.30 - 12.15

08.30 - 10.15

351

vmilenkova@swu.bg

2.

Проф. д.н. Добринка

Пейчева

Понеделник

11.30 - 13.15

351

peichevad@swu.bg

3.

Доц. д-р Жеко Кьосев

 

Понеделник

Четвъртък

14.30 - 16.15

09.30 - 11.15

352

jekok@swu.bg

4.

Доц. д-р Марио Маринов

Понеделник

Вторник

14.30 - 15.15

14.30 - 17.15

350

mario_marinov@swu.bg

5.

Гл. ас. д-р Ивета Якова

Сряда

Четвъртък

15.30 - 17.15

15.30 - 17.15

352

yakova@swu.bg

6.

Гл. ас. д-р Петрана

Стойкова

Понеделник

Четвъртък

13.30 - 15.15

14.30 -  16.15

350

petrana_stoikova@swu.bg

7.

Гл. ас. д-р Ангел Цветков

Вторник

Сряда

08.30 - 10.15

15.30 - 17.15

350

angeltsvetkov@swu.bg

8.

Гл. ас. д-р Вера Велева

Сряда

Сряда

Четвъртък

Четвъртък

12.30 - 13.15

17.30 - 18.15

12.30 - 13.15

17.30 - 18.15

350

veleva_v@swu.bg

9.

Ас. д-р Диляна Керанова

Понеделник

Сряда

09.30 - 11.15

12.30 - 14.15

350

dkeranova@swu.bg

10.

Ас. д-р Анелия Стефанова

Сряда

11.30 - 13.15

 

aneliq@swu.bg

Приемно време на преподавателите от катедра "Психология", за летен семестър на учебната 2018/2019

Преподавател

Ден

Час

Кабинет

Mail

1.

Проф. д. пс. н. Людмил Кръстев

Четвъртък

Петък

12.30 - 14.15

13.30 - 15.15

327

iris@swu.bg

2.

Доц. д-р Стоил Мавродиев

Понеделник

Вторник

08.30 - 10.15

09.30 - 11.15

309

stoil_m@swu.bg

3.

Доц. д-р Иванка Асенова

Понеделник

Сряда

12.30 - 14.15

13.30 - 15.15

304

asenova_iva@swu.bg

4.

Доц. д-р Мария Мутафова

Понеделник

Сряда

13.30 - 15.15

15.30 - 17.15

305

mariamutafova@swu.bg

5.

Доц. д-р Русанка Манчева

Вторник Вторник

Сряда

Четвъртък

08.30 - 09.15

12.30 - 13.15

12.30 - 13.15

11.30 - 12.15

308

r.p.mancheva@swu.bg

6.

Доц. д-р Иван Кръстев

Вторник

Сряда

11.30 - 13.15

13.30 - 15.15

327

iv.krestev@swu.bg

7.

Гл. ас. д-р Наташа Ангелова

Понеделник

Понеделник

Сряда

12.30 - 13.15

17.30 - 18.15

10.30 - 12.15

327

natasha_v@swu.bg

8.

Гл. ас. д-р Биляна Йорданова

Сряда

Четвъртък

14.30 - 16.15

15.30 - 17.15

306

b_iordanova@swu.bg

9.

Гл. ас. д-р Ирина Топузова

Понеделник

Вторник

Сряда

12.30 - 13.15

12.30 - 13.15

10.30 - 12.15

304

irina_t@swu.bg

10.

Гл. ас. д-р Теодор Гергов

Четвъртък

Петък

08.30 - 10.15

16.30 - 18.15

306

teodor.swu.bg

11.

Ас. д-р Йовка Ванчева

Вторник

Сряда

12.30 - 14.15

17.30 - 19.15

308

vancheva@swu.bg

12.

Ас. д-р Десислава Иванова

Понеделник

Сряда

13.30 - 15.15

13.30 - 15.15

309

desi_hvr@swu.bg

13.

Ас. д-р Николай Иванчев

Вторник

Петък

09.30 - 11.15

14.30 - 16.15

306

nikyart.swu.bg

14.

Ас. д-р Гергана Станоева

Вторник

Сряда

12.30 - 14.15

13.30 - 15.15

306

gerystanoeva@swu.bg

15.

Ас. д-р Емелина Заимова-Цанева

Вторник

Вторник

Петък

Петък

09.30 - 10.15

13.30 - 14.15

09.30 - 10.15

15.30 - 16.15

309

emelina_z@swu.bg

16.

Д-р Елис Мустакли

Сряда

10.30 - 12.15

304

e.mustakli@swu.bg

Приемно време на преподавателите от катедра "Философия", за летен семестър на учебната 2018/2019 г.

Преподавател

Ден

Час

Кабинет

Mail

1.

Доц. д-р Георги Донев

Понеделник

Вторник

14.30 - 16.15

10.30 - 12.15

493

donev@swu.bg

2.

Проф. д-р Георги Апостолов

Понеделник

Сряда

15.30 - 17.15

10.00 - 12.00

Ректорат

apstlv@swu.bg

3.

Проф. дфн Валентин Канавров

Понеделник

Вторник

15.30 - 17.15

15.30 - 17.15

496

valentin_kanawrow@swu.bg

4.

Доц. д-р Майя Георгиева

Понеделник

Сряда

13.30 - 15.15

12.30 - 14.15

496

maia@swu.bg

5.

Гл. ас. д-р Георги Величков

Понеделник

Вторник

Вторник

11.30 - 13.15

11.30 - 12.15

14.30 - 15.15

493

velichkov_georgi@swu.bg

6.

Гл. ас. д-р Силвия Кръстева

Вторник

Сряда

11.30 - 13.15

09.30 - 11.15

496

Silvia_kristeva@swu.bg

7.

Гл. ас. д-р Атанаска Чолакова

Понеделник

Вторник

13.30 - 15.15

08.30 - 10.15

 

496

a_cholakova@swu.bg

8.

Ас. д-р Невена Крумова

Понеделник

Понеделник

09.30 - 10.15

15.30 - 16.15

496

nevena_krumova@swu.bg

9.

Доц. д.н. Вяра Николова

Сряда

 

12.30 - 14.15

 

493

vnik@swu.bg

Приемно време на преподавателите от катедра "Философски и политически науки", за летен семестър на учебната 2018/2019 г.

Преподавател

Ден

Час

Кабинет

Mail

1.

Проф. д-р Борис Манов

Понеделник

Сряда

13.30 - 15.30

13.30 -  15.30

1495

bmanov@swu.bg

2.

Доц. д-р Петя Пачкова

Вторник

 

Сряда

08.30 - 09.30

12.30 - 13.30

13.30 - 15.30

1495

pachkova@swu.bg

3.

Доц. д-р Камен Лозев

Понеделник

Петък

13.00 - 15.00

14.00 - 16.00

1497

kamenlozev@swu.bg

4.

Доц. д-р Димитър Тюлеков

Четвъртък

Петък

13.30-15.30

11.30-13.30

6310

dtyulekov@law.swu.bg

5.

Гл. ас. д-р Нина Мирева - Илиева

Сряда

Четвъртък

11.30 - 13.30

11.30 - 13.30

1494

ninail@swu.bg

6.

 

Гл. ас. д-р Герана Попова

Четвъртък

 

Петък

12.30-13.30

15.30- 16.30

08.30-10.30

1494

gerp@swu.bg

7.

Ас. д-р Татяна Петкова

Вторник

Сряда

11:30 - 13:30

13:30 - 15:30

1494

tpetkova@swu.bg

Последна промяна: 2019-02-27