Секретариат

Йорданка Шопова
Секретар  факултет

Кабинет № 411, Учебен корпус 1
Работно време: понеделник - петък - 8.00 - 12.00; 13.00 -17.00
Технологични почивки: 9.45 - 10.00; 12.00 - 13.00; 14.45 - 15.00
тел.: +359-73-588 530
Е-mail: fozs@swu.bg

Биляна Димитрова
секретар на катедри "Здравни грижи" и "Медико-социални науки"

Кабинет 488, Учебен корпус 1
Работно време: понеделник - петък 8.00 - 17.00
Технологични почивки: 9.45 - 10.00; 12.00 - 13.00; 14.45 - 15.00
тел: +359 -73-588 516
E-mail: zdravni_griji@swu.bg
Е-mail: biliana@swu.bg

Йорданка Шопова
Секретар на катедра "Спорт"

Кабинет № 411, Учебен корпус 1
Работно време: понеделник - петък 8.00 - 12.00; 13.00 -17.00
Технологични почивки: 9.45 - 10.00; 12.00 - 13.00; 14.45 - 15.00
тел: +359-73-588 530
Е-mail: fozs@swu.bg

Силвия Тодорова
секретар на катедри  "Логопедия" и "Кинезитерапия"

Кабинет 114,  Учебен корпус 8
Работно време: понеделник - петък 8.00 - 12.00; 13.00 -17.00
Технологични почивки: 9.45 - 10.00; 12.00 - 13.00; 14.45 - 15.00
тел: +359 882 998702
Е-mail: stodorova@swu.bg

Инспектор "Учебен отдел"

Аделина Стефанова

Кабинет № 446, Учебен корпус 1
Работно време: понеделник - петък: 8.00 - 12.00- 13.00 -17.00;
Технологични почивки: 9.45 - 10.00; 12.00 - 13.00; 14.45 - 15.00

Приемно време (студенти):

  • 10.00 до 12.00
  • 13.00 до 14.00

тел: +359 882566898
e-mail: adelina@swu.bg

 

Последна промяна: 2018-01-30