Специалност "Спорт"

 • І курс, ОКС " Бакалавър" - Курсов ръководител (наставник) - Ас. д-р Антон Георгиев Манчев; Студентски отговорник -  Марио Росен Янев
 • ІІ курс, ОКС " Бакалавър" - Курсов ръководител (наставник) - ст.преп. д-р Димитър Иванов Томов; Студентски отговорник - Илиян Анастасов Калинов

Магистърска програма "Физическо възпитание и спорт за изявени деца и ученици"

 • Научен ръководител - ас. д-р Екатерина Живкова Деливерска

Магистърска програма "Спортна анимация"

 • Научен ръководител - ас. д-р Екатерина Живкова Деливерска

Магистърска програма "Адаптирана спортна дейност и физическа активност"

 • Научен ръководител - ас. д-р Екатерина Живкова Деливерска

Специалност "Медицинска сестра"

Курсови ръководители

 • I курс - ас. Даниела Величкова-Хаджиева
 • II курс - ас. д-р Мариана Бачева

Курсови отговорници

 • I курс - Райна Калпачка
 • II курс - Елеонора Христова

Специалност "Акушерка"

Курсови ръководители

 • I курс - ас. Анка Атанасова
 • II курс - ас. Илиана Фончева

Курсови отговорници

 • I курс - Станислава Калинова
 • II курс - Спаска Владимирова

Специалност "Социални дейности", ОКС "бакалавър", редовна форма на обучение

Курсови ръководители

 • I курс - проф. д.п.н. Париз Паризов
 • II курс - доц. д-р Васка Станчева-Попкостадинова
 • III курс - доц. д-р Мая Чолакова
 • IV курс - гл. ас. д-р Виктория Сотирова

Курсови отговорници (студенти)

 • I курс - Симона Димитрова
 • II курс - Николета Бандрова
 • III курс - Моника Павлова
 • IV курс - Лазаринка Толева

Специалност "Социални дейности", ОКС "бакалавър"  задочна форма на обучение

 • Курсов ръководител за всички курсове - ас. д-р Йоанна Цветанова

Магистърски програми

 • Психосоциална рехабилитация - научен ръководител доц. д-р Васка Станчева-Попкостадинова
 • Социални дейности - научен ръководител доц. д-р Мая Чолакова
 • Социална работа при социалнозначими заболявания - научен ръководител доц. д-р Росен Калпачки
 • Социално посредничество - научен ръководител гл. ас. д-р Виктория Сотирова
 • Социална подкрепа - научен ръководител ас. д-р Йоанна Цветанова

Катедра "Кинезитерапия"

 • 1 курс "Кинезитерапия" ОКС "Бакалавър"- Курсов отговорник  (наставник) - ас. д-р Мария Граматикова; Студентски отговорник - Иван Гръков
 • 2 курс "Кинезитерапия" ОКС "Бакалавър" - Курсов отговорник (наставник) - ас. д-р Стаменка Митова; Студентски отговорник - Александър Тонев
 • 3 курс "Кинезитерапия" ОКС "Бакалавър"- Курсов отговорник (наставник) - ас. д-р Мариела Филипова; Студентски отговорник - Петя Субева
 • 4 курс "Кинезитерапия" ОКС "Бакалавър" - Курсов отговорник (наставник) - ас. Юлиян Златков;Студентски отговорник - Илиян Кашкин

Катедра "Логопедия"

 • 1 курс "Логопедия"  ОКС "Бакалавър" - Курсов отговорник (наставник) - доц. д-р Миглена Симонска; Студентски отговорник - Лозинка Владимирова
 • 2 курс "Логопедия" ОКС "Бакалавър" - Курсов отговорник (наставник) - доц. д-р Стоян Везенков; Студентски отговорник - Спаска Бурановска
 • 3 курс "Логопедия" ОКС "Бакалавър" - Курсов отговорник (наставник) - ас. д-р Елка Горанова;Студентски отговорник - Валери Манчева
 • 4 курс "Логопедия" ОКС "Бакалавър" - Курсов отговорник (наставник) - пр. Анна Андреева; Студентски отговорник - Елена Стоилкова

Магистърски програми:

 • Кинезиология - докторант Маргарита Аврамова
 • Спортна кинезиология - докторант Маргарита Аврамова
 • Клинична логопедия - ас. д-р Елка Горанова
Последна промяна: 2018-01-30