Катедра Кинезитерапия

ПРЕПОДАВАТЕЛ ПРИЕМЕН ДЕН ЧАС КАБИНЕТ
доц. д-р Даниела Попова - ръководител катедра понеделник 10:00-12:00 1407
четвъртък 10:00-12:00 1507
доц. д-р Жанна Готова петък 10:00-12:00 8 114
гл. ас. д-р Мариела Филипова понеделник 16:00-18:00 8 114 В
четвъртък 14:00-16:00 8 114 В
гл. ас. д-р Мария Граматикова вторник 11:30-12:30 8 112
сряда 16:30-17:30 8 112

15:15-17:15 8 112
гл. ас. д-р Стаменка Митова понеделник 14:30-15:15 8 112
Вторник 14:30-15:15 8 112
сряда 15:30-17:15 УНИСВЦ "Бачиново"
ст. пр. д-р Евелина Николова, дм понеделник 14:00-16:00 ФТЦ "Вяра, надежда и любов"

четвъртък 14:00-16:00
ас. Юлиян Златков понеделник 15:30-17:15 8 114

петък 17:30-19:15 8 114
ас. Красимира Златкова сряда 14:30-16:15 8 114

четвъртък 13:30-15:15 8 114
ас. Наско Николаев понеделник 14:00-16:00 8 113
сряда 14:00-16:00 8 113

КАТЕДРА ЛОГОПЕДИЯ, Приемно време

ПРЕПОДАВАТЕЛ ПРИЕМЕН ДЕН ЧАС КАБИНЕТ
доц. д-р Миглена Симонска вторник 11.30 ч. -13.30 ч. 1483
miglena_simonska@swu.bg сряда 11.30 ч. -13.30 ч. 8104
проф. д-р Добринка Георгиева вторник 13.00 ч. - 15.00 ч. Ректорат 101

сряда 15.00 ч. - 17.00 ч. Ректорат 101
доц. д-р Катя Дионисиева вторник 09.30 ч. - 11.15 ч. 1492

вторник 13.30 ч. - 14.15 ч. 1492
katyadionisieva@swu.bg четвъртък 08.30 ч. - 09.15 ч. 1492
доц. д-р Даниела Боцева четвъртък 09.30 ч. - 10.15 ч. 8 105

четвъртък 16.30 ч. - 17.15 ч. 8 105

петък 13.30 ч. - 15.15 ч. 8 105
доц. д-р Екатерина Митова вторник 13.30 ч. - 15.30 ч. 1487

сряда 15.30 ч. - 17.30 ч. 8108
доц. д-р Христо Златанов вторник 12.30 ч. - 13.15 ч. 8101

четвъртък 13.30 ч. - 14.15 ч. 8101
Гл. ас. д-р Елка Горанова вторник 14.30 ч. - 16.30 ч. 8 105
elkalogo@swu.bg сряда 10.30 ч. - 12.30 ч. 8 105
преп. Анна Андреева вторник 11.30 ч. - 12.15 ч. 1483
anna_andreeva@swu.bg вторник 13.30 ч. - 14.15 ч. 1483

сряда 15.30 ч. - 17.15 ч. 1483

 

Последна промяна: 2018-01-30