Академичен състав - хаблитирани членове

1. Доц. д-р Борислав Юруков - ректор

2. Проф. д-р Антони Стоилов

3. Проф. д-р Борис Манов

4. Проф. д-р Васил Жечев

5. Проф. д.н. Васил Марков

6. Проф. д-р Габриела Белова

7. Проф. д-р Георги Апостолов

8. Проф. д.н. Добринка Тодорина

9. Проф. д-р Емил Куков

10. Проф. д.н. Иван Мирчев

11. Проф. д.н. Йордан Гошев

12. Проф. д.н. Кирил Костов

13. Проф. д.н. Людмил Кръстев

14. Проф. д-р Марио Митов

15. Проф. д-р Мария Кичева - Кирова

16. Проф. д-р Петър Миланов

17. Проф. д-р Рая Мадгерова

18. Проф. д-р Стилян Стоянов

19. Проф. д.н. Цветан Ракьовски

20. Доц. д-р Валентин Василев

21. Доц. д-р Валентин Китанов

22. Доц. д-р Валери Цветков

23. Доц. д-р Васка Станчева - Попкостадинова

24. Доц. д-р Димитрина Керина

25. Доц. д-р Даниела Попова

26. Доц. д-р Иванка Георгиева

27. Доц. д-р Иванка Станкова

28. Доц. д-р Иван Тренчев

29. Доц. д-р Клавдия Камбурова

30. Доц. д-р Костадин Паев

31. Доц. д-р Манол Станин

32. Доц. д-р Николай Марин

33. Доц. д-р Преслав Димитров

34. Доц. д-р Стефан Стефанов

35. Доц. д-р Траян Попкочев

 

Академичен състав - нехабилитирани членове

1. Гл. ас. д-р Анна Янева - Христова

2. Гл. ас. д-р Руска Кръстева

 

Студенти и докторанти

1. Айше Раифова Чаушева

2. Емелина Валентинова Заимова-Цанева

3. Звезделина Илиева Иванова

4. Ина Петрова Ангелова

5. Людмил Ивов Панайотов

6. Ралица Красимирова Руменова

7. Сотир Томов Панов

 

Административен персонал

Николай Тахов

Последна промяна: 2019-06-17