Главен счетоводител
Трендафил Мудурски
+359/886 800 044
Ректорат, стая 207

Финансов контрол
Радка Кундева
тел. +359-73-588 562
мобилен еквивалент: 0882 818 562
Ректорат, стая 205

Зам. главен счетоводител
Миглена Маноилова
тел. +359-73-588 571
моблен еквивалент: 0882 818 571
Ректорат, стая 209

Счетоводители
Румяна Поповска
тел. +359-73-588 563
Соня Стоянова
Ангелина Томанова
тел. +359-73-588 563
мобилен еквивалент: 0882 818 563
Ректорат, стая 208

ТРЗ
Рени Давидкова
тел. +359-73-588 572

тел. +359-73-588 586
Ректорат, стая 210

Каса
Даниела Гошева
тел. +359-73-88 55 08
Ректорат, стая 206

Счетоводител
Румяна Манова - Граматикова
Отдел: Финансово - счетоводен -Ректорат, стая 107, тел. +359-73-588 567/+359-882-566 929

  • Поддържа в актуално състояние база данни за здравното осигуряване на студенти и докторанти.
  • Обработва в оказания срок на НАП всички декларации за студентите и докторантите.
  • Представя в срок информацията за здравно осигуряване на студентите и докторантите в НАП.
  • Поддържа постоянна връзка с инспекторите от учебен отдел относно здравното осигуряване на студенти и докторанти.
  • Подготвя и оформя документи за пенсиониране и трудоустрояване /УП-2 и УП-3/ на щатни и хонорувани преподаватели и служители в съответствие с трудовото и осигурително законодателство.
  • Проверява, описва и обработва болничните листа на служители и преподаватели в Университета.
  • Осигурява съхранението на документите по т.2, т.З, т.6.
Последна промяна: 2019-07-16