Отдел "Международни образователни програми и сътрудничество"

 

Отдел "Международно сътрудничество" ръководи, администрира и координира дейностите, свързани с международното сътрудничество на Югозападен университет "Неофит Рилски".

Функции:

  • инициира и прилага университетската политика за международно сътрудничество;
  • търси и разпространява информация за съществуващи международни образователни и/или изследователски програми, проекти и инициативи;
  • администрира образователни и научно-образователни програми;
  • консултира преподавателите и студентите при подготовката на документите за кандидатстване в международните проекти и програми;
  • търси потенциални партньори за коопериране в рамките на международните проекти и програми;
  • осъществява връзки с образователни и научни институции;
  • администрира дейности, свързани с организиране пребиваването на чуждестранните студенти и преподаватели.

Началник отдел

проф. д-р Добринка Георгиева

Тел: +359 73 588 599

E-mail: iroffice@swu.bg

 

Експерт

Станислав Грозданов

Email: stanislav_grozdanov@swu.bg

 

Специалист "Европейски образователни програми"

Виктория Лазарова

Ректорат, стая 214

Тел: +359 73 588 578

E-mail: erasmus@swu.bg

Последна промяна: 2018-02-12