Началник "Капитално строителство"
инж. Петина Андреева
тел. +359-73-588 597
мобилен еквивалент: 0882 566 904
Е-mail: p.andreeva@swu.bg

Началник склад
Алексей Крекманов
тел. +359-73-588 541

Главен енергетик
Георги Ангелов
тел. +359-73-588 502

 

Домакини

Учебен корпус 1
Стефан Урдарски
тел. +359-73-588 510

Ректорат
Йордан Тужарски
тел. +359-73-588 569

Учебен корпус 2, Учебен корпус 3, Учебен корпус 4
Кирил Янински
тел. +359-899-820 070

Учебен корпус 6
Антоанела Ванева

тел. +359-73-88 66 14

Последна промяна: 2018-02-12