Основната цел на отдел "Връзки с обществеността" е да планира, координира и провежда информационната политика на Югозападен университет "Неофит Рилски", като осигурява публичност и прозрачност на дейността на университета и информира обществеността за политиката на институцията. Провежда протоколната дейност на университета. Обезпечава публичните изяви на ректора и неговите заместници.

Връзки с обществеността

Г-жа Веска Арабаджиева

Специалист "Връзки с обществеността"
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
+359/889 112 065

proffice@swu.bg


Последна промяна: 2018-02-12