Дейностите по оценяването и поддържане на качеството в Югозападен университет "Неофит Рилски" се регламентират през 2004 г. Вътрешната университетска система е разработена и внедрена в съответствие с измененията в Закона за висшето образование (ДВ бр. 48 от 04.06.2004 г.) през ноември 2004 г.
e-mail: otdel_kachestvo@swu.bg

Пълномощник по качеството
доц. д-р Димитрина Стефанова
Кабинет: 440 - Учебен корпус 1
e-mail: dimi@swu.bg

Специалист
Катерина Карабельова
стая 441 Учебен корпус 1
тел. +359-73-588 552

Специалист
Антоана Зашева
стая 441 Учебен корпус 1
тел. +359-73-588 552

Специалист
Мария Георгиева
стая 441 Учебен корпус 1
тел. +359-73-588 552

Последна промяна: 2018-08-20