Дейностите по оценяването и поддържане на качеството в Югозападен университет "Неофит Рилски" се регламентират през 2004 г. Вътрешната университетска система е разработена и внедрена в съответствие с измененията в Закона за висшето образование (ДВ бр. 48 от 04.06.2004 г.) през ноември 2004 г.
e-mail: kachestvo@swu.bg

Пълномощник по качеството
доц. д-р Михо Петков Михов, д.м.
Кабинет: 440 - Учебен корпус 1
Приемно време: сряда - 10:00-12:00
e-mail: mihov@swu.bg

Специалист
Катерина Карабельова
стая 441 Учебен корпус 1
тел. +359-73-588 552

Специалист
Антоана Зашева
стая 441 Учебен корпус 1
тел. +359-73-588 552

Специалист
Мария Георгиева
стая 441 Учебен корпус 1
тел. +359-73-588 552

Последна промяна: 2018-02-12