Създадено през 1995 г. със заповед на ректора на Югозападния университет "Неофит Рилски", университетското издателство е едно от структурните звена.

Издателството  разполага с отдел за предпечат, печатна база, книжарница и три копирни центъра.

Университетското издателство осигурява образователната и научната дейност на висшето училище с необходимите печатни издания.

Основната дейност на издателството включва издаването на учебници, учебни помагала, отпечатване на дисертации, автореферати, монографии, сборници с доклади от наши научни конференции, годишници, алманаси, правилници на университета, статии, научни списания и др. Ежегодно издателството изготвя кандидат-студентски справочник, справочник за магистри и продължаващо обучение, както и необходимите документи и формуляри за кандидатстудентската кампания.

Университетското издателство работи съвместно по разпространението на наша и чужда учебна литература с издателства като:

 • София - електронна книжарница "Store.bg" (http://www.store.bg/)
 • София - "Български книжици".
 • София - университетско издателство "Св. Климент Охридски"
 • София - "НБУ Литера" ЕООД
 • София - "Парадигма" ООД;
 • София - ЕТ "Софтекс";
 • София - "Булвест 2000";
 • София - издателска къща "Христо Ботев";
 • София - издателство "Веда Словена - ЖГ"
 • Варна - издателство "П. Славейков";
 • Шумен - ЕТ "Знание";
 • Бургас - "Либерта -13" и др.

Университетското издателство осигурява на Университетската библиотека "Неофит Рилски"- Благоевград, на Регионалната библиотека - Благоевград и на Народната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" - София екземпляри от всяко издадено заглавие, които са необходими за университетските читални и заемни.

Адрес за контакти

2700 Благоевград
ул. "Иван Mихайлов" 66
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Университетско издателство
Телефон: +359-73-588 544
Факс: +359 73 88 55 16
e-mail: press@swu.bg

Последна промяна: 2018-02-12