УНИВЕРСИТЕТСКА КОМИСИЯ ПО АКАДЕМИЧНА ЕТИКА

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Доц. д-р Георги Донев.

ЧЛЕНОВЕ: 1. Проф. д.н. Васил Марков.

2. Доц. д-р Димитрина Стефанова.

3. Доц. д-р Елена Ставрова.

4. Доц. д-р Елисавета Бояджиева.

5. Емелина Заимова-Цанева.

6. Доц. д-р Пелагия Терзийска.

7. Проф. д-р Петър Миланов.

8. Доц. д-р Росица Дойновска.

Last modified: 2018-02-14