Уважаеми колеги,

На 15 ноември 2019 г. /петък/ от 09:00 ч. в зала 102 на Учебен корпус №1 ще се проведе Общо събрание на студентите и докторантите от "Факултет обществено здраве, здравни грижи и спорт (ФОЗС)" за избори на студенти и докторанти членове наСтудентския съвет и делегати в Общото събрание на ЮЗУ "Неофит Рилски"
Гласуването ще продължи до 12:00 ч. в стая 102!
Предложения се подават до 08:30 ч. в деня на изборите в стая 114А на УК І (Студентски съвет) или до 17:00 ч., ден преди изборите /14.11.2019 г./ на e-mail: student_council@swu.bg, като в деня на изборите  заявлението трябва да бъде заверено с печат от Студентския съвет.

Заявление-бланка може да получите от членове на Студентския съвет в стая 114А нa УК №1, секретаря на съответния факултет, или да изтеглите от сайта на университета, която да бъде заверена с печат.

Всички студенти и докторанти редовно обучение, държавна поръчка имат

право да се кандидатират и упражнят правото си на глас.


Али МИСАНКОВ

Председател на Студентския съвет

Последна промяна: 2019-11-07