Уважаеми колеги,

на 19 март 2019 г. /вторник/ от 13.00 ч. в зала 102 на Учебен корпус № 1 ще се проведе Общо събрание на студентите от Техническия факултет за избори на студенти-делегати в Общото събрание на Техническия факултет.


Гласуването ще продължи до 16.00 ч. в стая 114А (Учебен корпус № 1) Предложения се подават до 12.00 ч. на 19 март 2019 г. в стая 114А или до 17.00 ч. на 18 март 2019 г. на e-mail: student_council@swu.bg .

Заявление-бланка може да получите от стая 114А или да изтеглите от сайта на университета.

Моля носете документ, удостоверяващ, че сте студент в ЮЗУ "Неофит Рилски"!

Правото си на глас може да упражни всеки студент от Техническия факултет, който се обучава в редовна форма.

Студентски съвет

Последна промяна: 2019-03-11