Уважаеми колеги,

На 28ноември 2018 г. /сряда/ от 13:00 ч. в стая 114А (Учебен корпус 1) ще се проведе Общо събрание на студентите от Факултет по Педагогика за избори на студенти-делегати в Общото събрание на Факултета по Педагогика.

Гласуването ще продължи до 15:00 ч. в същата стая.

Предложения се подават до 12:30 ч. на 28 ноември 2018 г. в стая 114А, (Студентски съвет) или до 17:00 ч. на 27 ноември 2018 г. на имейл: student_council@swu.bg

Заявление - бланка може да получите от стая 114А или да изтеглите от сайта на университета.

Моля носете документ, удостоверяващ, че сте студент в ЮЗУ "Неофит Рилски".

С уважение,

Студентски съвет

Последна промяна: 2018-11-28