Уважаеми колеги,

След проведеното Общо събрание на студентите и докторантите - делегати в Общото събрание на Факултета по изкуствата, избраните членове, които попълват 11-членната квота фиксирана от Факултетния съвет на ФИ са, както следва:

Избрани са:

1 Петя Георгиева Костадинова Докторант Теория и история на културата
2 Атанас Викторов Ифандиев Докторант Теория и история на културата
3 Калоян Петров Борилски 3 курс Култура и медии
4 Виктория Стоянова Стоянова 3 курс Култура и медии
5 Мария Павлинова Янчовчина 2 курс Мода
6 Йордан Бойков Троянов 3 курс ФТМ
7 Йордан Емилов Илиев 3 курс ФТО
8 Нина Константинова Георгиева 1 курс Мода
9 Евгени Евгениев Цветков 1 курс Педагогика по из. Изкуство
10 Иван Дарчов Мушкаров 2 курс ФТО
11 Светослав Александров Христов 3 курс ПМИ

Ръководството на Студентския съвет поздравява избраните членове и апелира да бъдат независими и да отстояват своите интереси и тези на своите колеги.

Последна промяна: 2019-10-07