Уважаеми колеги,

След проведеното Общо събрание на студентите и докторантите - делегати в Общото събрание на Факултета по педагогика, избраните членове, които попълват 13-членната квота фиксирана от Факултетния съвет на ФП са, както следва:

Избрани са:

1 Кристина Атанасова Стоименова - Пешникова 4 курс ПНУП
2 Кристин Константинова Смилянова 4 курс ПНУП
3 Магдалена Красимирова Шаркова 4 курс ПНУП
4 Евелина Георгиева Шуманска 4 курс НПУЧЕ
5 Златка Мартинова Гиздова 4 курс ППЧЕ
6 Ивета Димитрова Мицова Докторант Теория и методика на ФВС
7 Иван Кирилов Лесов 4 курс ФВС
8 Адриана Кирилова Трайкова 4 курс НУПЧЕ
9 Валерия Владимирова Василева 4 курс ПУПЧЕ
10 Василена Петрова Миркова 3 курс ПУПЧЕ
11 Гергана Ивайлова Георгиева 3 курс ПУПЧЕ

Ръководството на Студентския съвет поздравява избраните членове и апелира да бъдат независими и да отстояват своите интереси.

Последна промяна: 2019-10-07