Уважаеми колеги,

След проведеното Общо събрание на студентите и докторантите - делегати в Общото събрание на Филологическия факултет (ФллФ), избраните членове, които попълват 10-членната квота фиксирана от Факултетния съвет на ФллФ са, както следва:

Избрани са:

1

Николай Ангелов Манолев

2 курс

Българска филология

2

Надежда Пламенова Александрова

4 курс

Българска филология

3

Магдалена Руменова Шимова

2 курс

Българска филология

4

Сара Петрова Кунева

2 курс

Българска филология

5

Аврам Михайлов Михайлов

2 курс

Английска филология

6

Ирена Кирилова Трендафилова

4 курс

Българска филология

7

Фатиме Мехмедова Реванска

4 курс

Българска филология

8

Станислав Василев Грозданов

1 курс

Превод и съвременна английска литература

9

Юлия Тодорова Манасиева

докторант

 

10

Александра Димитрова Клечорова

докторант

 

Резерви са:

11

Адиле Юсуф Шабу

3 курс

Приложна лингвистика

12

Назифе Сюлейман Айруш

3 курс

Приложна лингвистика

Ръководството на Студентския съвет поздравява избраните членове и апелира да бъдат независими и отстояват своите интереси.

Последна промяна: 2019-10-30