Уважаеми колеги,

След проведеното Общо събрание на студентите и докторантите - делегати в Общото събрание на "Философския факултет (Флсф)", избраните членове,

които попълват 12 членната квота фиксирана от Факултетния съвет на Флсф, както следва:

Избрани са:

1

Владимир Николаев Василев

3 курс

Психология

2

Елеонора Радкова Янчовичина

3 курс

Психология

3

Анжело Райков Паунов

4 курс

Психология

4

Мария Вълбова Солева

Докторант

Психология

5

Благовеста Димитрова Дафкова-Ангелова

Докторант

Психология

6

Мариана Светославова Котова

3 курс

Психология

7

Фатме Реджепова Мерсимова

3 курс

Философия

8

Милена Богомилова Симова

Докторант

Педагогическа и възрастова психология

9

Марина Венелинова Палазова

2 курс

Философия

10

Ина Александрова Димитрова

Докторант

Педагогическа и възрастова Психология

11

Иво Иванов Минков

Докторант

История на философията

12

Мария Димитрова Геранова

4 курс

Психология

 

Ръководството на Студентския съвет поздравява избраните членове и апелира да бъдат независими и отстояват своите интереси.

Последна промяна: 2019-11-15