Уважаеми колеги,

След проведеното Общо събрание на студентите и докторантите - делегати в Общото събрание на Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" (ФОЗЗС) избраните членове, които попълват 16-членната квота фиксирана от Факултетния съвет на ФОЗЗС са, както следва:

Избрани са:

1

Методи Йорданов Венев

2 курс

Логопедия

2

Екатерина Ангелова Ангелова

3 курс

Логопедия

3

Ирена Ивайлова Алексиева

3 курс

Логопедия

4

Лазарос Хараламбос Мегаломистакас

3 курс

Логопедия

5

Любомира Асенова Ангелова

2 курс

Логопедия

6

Емел Сюлейманова Хавальова

2 курс

Социални дейности

7

Грейси Бориславова Якимова

3 курс

Социални дейности

8

Спаска Венциславова Божикова

2 курс

Социални дейности

9

Ивайло Галинова Найденов

2 курс

Кинезитерапия

10

Иван Росенов Михайлов

2 курс

Кинезитерапия

11

Гюлбахар Мустафова Кисьова

3 курс

Медицинска сестра

12

Владимир Георгиев Георгиев

3 курс

Кинезитерапия

13

Десислава Бисерова Заимова

3 курс

Медицинска сестра

14

Виктория Николаева Текерска

3 курс

Акушерка

15

Ася Атанасова Петрова

3 курс

Социални дейности

16

Велизар Костадинов Димитров

4 курс

Спорт

Избрани

Резерви са:

17

Севджан Сюлейман Бостанджи

3 курс

Кинезитерапия

18

Димитър Василев Харисков

2 курс

Социални дейности

19

Георги Георгиев Велин

2 курс

Медицинска сестра

20

Йоана Максимова Йорданова

2 курс

Акушерка

Ръководството на Студентския съвет поздравява избраните членове и апелира да бъдат независими и отстояват своите интереси.

Последна промяна: 2019-10-09