Уважаеми колеги,

На 15 октомври 2019 г. /вторник/ от 13:00 ч. в зала 102 на Учебен корпус №1 ще се проведе Общо събрание на студентите и докторантите от Стопанския факултет за избори на студенти и докторанти делегати в Общото събрание на Стопанския факултет.
Гласуването ще продължи до 16:00 ч. в стая 102!
Предложения се подават до 12:00 ч. в деня на изборите в стая 114А на УК І (Студентски съвет) или до 17:00 ч., ден преди изборите /14.10.2019 г./ на e-mail: student_council@swu.bg, като в деня на изборите  заявлението трябва да бъде заверено с печат от Студентския съвет.

Заявление-бланка може да получите от членове на Студентския съвет в стая 114А нa УК №1 или да изтеглите от сайта на университета, която да бъде заверена с печат.

Всички студенти и докторанти редовно обучение, държавна поръчка имат

право да се кандидатират и упражнят правото си на глас.


Али МИСАНКОВ

Председател на Студентския съвет

Последна промяна: 2019-10-09