Student Council Management

Али Мисанков

Председател на Студентския съвет

 

Емил Терзиев

Заместник-председател по международната и националната дейност

 

Иван Лесов

Заместник- председател по социално-битовите въпроси и спортната дейност

 

Спас Гегов

Главен секретар на Студентския съвет