Членове на Студентския съвет и делегати в ОС на ЮЗУ "Неофит Рилски" по факултети с мандат 2019/2023 година

Природо-математически факултет - (квота: 5)

 • Силви Росенова Китанова, 3 курс, ИСТ, фак.№ 17251421047
 • Спас Атанасов Гегов, 4 курс, ПОГИ, фак.№ 16250521003
 • Мелиса Кристиянова Челиева, 3 курс, ИСТ, фак.№ 17251421025
 • Иван Димитров Камарашки, 3 курс, ИСТ, фак.№ 17251421002
 • Анджела Ангелова Гъркова, 3 курс, ИСТ, фак.№ 17251421023

Технически факултет - (квота: 4)

 • Йордан Николов Мицковски, 3 курс, КСТ, фак.№ 17550421060
 • Благовест Антонов Наполеонов, 3 курс, КСТ, фак.№ 17550421019
 • Радослав Костадинов Николов, 3 курс, КСТ, фак.№ 17550421049
 • Богомил Петров Христов, Магистър, КСТ, фак.№ 19550441007

Филологически факултет - (квота: 3)

 • Назифе Сюлейман Айруш, 3 курс, Приложна лингвистика с английски и немски език, фак.№ 17300421029
 • Насис Виталиева Сандалова, 3 курс, Приложна лингвистика с английски и френски език, фак.№ 17300421014
 • Валентина Галинова Валентинова, 2 курс, Английски език - превод и комуникации, фак.№ 18300821001

Факултет по изкуствата - (квота: 4)

 • Йордан Бойков Троянов , 3 курс, Филмов и телевизионен монтаж, фак.№ 17400621010
 • Светослав Валериев Иванов, 2 курс, Филмов и телевизионен монтаж, фак.№ 18400621003
 • Нина Константинова Георгиева, 1 курс, Мода, фак.№ 19400321006
 • Анастас Викторов Ифандиев, докторант

Философски факултет - (квота: 3)

 • Елеонора Радкова Янчовичина, 3 курс, Психология, фак.№ 17350321013
 • Димитър Стоянов Николов, 3 курс, Психология, фак.№ 173503210
 • Полина Пламенова Василева, 3 курс, Психология, фак.№ 17350321008

Факултет обществено здраве, здравни грижи и спорт - (квота: 5)

 • Виктория Николаева Текерска, 3 курст, Акушерка, фак.№ 17500521010
 • Георги Георгиев Велин, 2 курс, Медицинска сестра, фак.№ 18500621007
 • Йорданка Тодорова Пандева, 2 курс, Медицинска сестра, фак.№ 18500621021
 • Вероника Тодорова Халилова, 2 курс, Акушерка, фак.№ 18500521006
 • Йоанна Максимова Йорданова, 2 курс, Акушерка, фак.№ 18300521003

Правно-исторически факултет - (квота: 10)

 • Емил Петьов Терзиев, 4 курс, МО, фак.№16100321013
 • Явор Найденов Ангелакиев, 2 курс, Право, фак.№ 16100921004
 • Ралица Благоева Димитрова, 5 курс, Право, фак.№ 15100131028
 • Али Мехмед Мисанков, 4 курс, МО, фак.№16100321007
 • Вилислав Иванов Сатиев, 3 курс, МО, фак.№ 17100321010
 • Памела Тихомирова Ганова, 3 курс, МО, фак.№ 17100321004
 • Хюсеин Мустафа Хюсеин, 3 курс, Национална сигурност, фак.№ 17100921037
 • Усаин Мехмед Барабунов, 2 курс, Национална сигурност, фак.№ 18100921042
 • Яни Петре Николла, докторант
 • Калина Найденова Ангелакиева, 1 курс, МО, фак.№ 19100321009

Стопански факултет - (квота: 7)

 • Румяна Александрова Митова - 3 курс, Финанси, фак.№ 17150321011
 • Александра Маринова Георгиева - 2 курс, БМП, фак.№ 18150121016
 • Севги Шефкет Кърджали - 2 курс, БМП, фак.№ 18150121017
 • Яхя Ибрахим Яхя - 4 курс, Туризъм, фак.№ 16150221039
 • Мустафа Али Шанков - 4 курс, Маркетинг, фак.№ 16150321117
 • Кледиан Хида - 4 курс, Туризъм, фак.№ 16150221064
 • Мустафа Мехмед Мисанков - 4 курс, Маркетинг, фак.№ 16150321109

Факултет по педагогика - (квота 9)

 • Георги Пламенов Болгурски - 4 курс, "ФВС", фак.№ 16200221016
 • Иван Кирилов Лесов - 4 курс, "ФВС", фак.№ 16200221026
 • Марио Павлов Донев - 4 курс, "ФВС", фак.№ 16200221018
 • Марио Красимиров Грахльов - 4 курс, "ФВС", фак.№ 16200221007
 • Константин Венчов Начев - 4 курс , "ФВС , фак.№ 16200221004
 • Ангел Костадинов Стефанов - 4 курс, "ФВС", фак.№ 16200221006
 • Евелина Георгива Шуманска - 4 курс, "НУПЧЕ", фак.№ 16200321206
 • Адриана Кирилова Трайкова - 4 курс, "НУПЧЕ", фак.№ 16200321218
 • Моника Ивайлова Ангелова - 3 курс, "ПНУП", фак.№ 17200321030

Бележка: Резултатите от проведените избори са в обявените извлечения от протоколи (бюлетини с окончателни разултати);

Last modified: 2019-11-25