Извлечение от протокол с Резултати от проведени избори за членове на Студентския съвет и делегати на ОС на ЮЗУ "Неофит Рилски" по факултети

 

"Филологически факултет"
Бюлетин:
Избор на студенти и докторанти членове на Студентския съвет и делегати в Общото събрание на ЮЗУ "Неофит Рилски" от квотата на "Филологически факултет"
5 Александра Димитрова Клечерова Докторант
7 Назифе Сюлейман Айруш 3 курс Приложна лингвистика с английски и немски език
7 Насис Витанова Сандалова 3 курс Приложна лингвистика с английски и немски език
7 Валентина Галинова Валентинова 2 курс Английски език, превод и комуникации
2 Надежда Пламенова Александрова 4 курс Българска филология
0 Ирена Кирилова Трендафилова 4 курс Българска филология
6 Юлия Тодорова Манасиева Докторант
5 Николай Ангелов Манолев 2 курс Българска филология
3 Сара Петрова Кунева 2 курс Българска филология
3 Адиле Юсуф Шабу 3 курс Приложна лингвистика с английски и немски език
0 Фатиме Мехмедова Реванска 4 курс Българска филология
* Отбележете с "Х" или "V" в празните квадратчета пред името на кандидатите, за които възнамерявате да гласувате.
* За невалидни ще се считат бюлетини, по които има задрасквания, зачертавания и др .
*Имате право да гласувате за максимум 3 от кандидатите, в противен случай при повече гласували, бюлетината е невалидна.
*Квота: 3

"Философски факултет"
Бюлетин:
Избор на студенти и докторанти членове на Студентския съвет и делегати в Общото събрание на ЮЗУ "Неофит Рилски" от квотата на "Философския факултет"
15 Елеонора Радкова Янчовичина 3 курс Психология
14 Мария Вълкова Солева Докторант Психология
15 Димитър Стоянов Николов 3 курс Психология
15 Полина Пламенова Василева 3 курс Психология
2 Младен Тодоров Лозанов 3 курс Психология
* Отбележете с "Х" или "V" в празните квадратчета пред името на кандидатите, за които възнамерявате да гласувате.
* За невалидни ще се считат бюлетини, по които има задрасквания, зачертавания и др .
*Имате право да гласувате за максимум 3 от кандидатите, в противен случай при повече гласували, бюлетината е невалидна.
*Квота: 3

"Факултет обществено здраве, здравни грижи и спорт (ФОЗС)"
Бюлетин:
Избор на студенти и докторанти членове на Студентския съвет и делегати в Общото събрание на ЮЗУ "Неофит Рилски" от квотата на "Факултет обществено здраве, здравни грижи и спорт (ФОЗС)"
1 Ибрахим Хюсеин Моллаибрахим 2 курс Кинезитерапия
41 Йорданка Тодорова Пандева 2 курс Медицинска сестра
41 Вероника Тодорова Халилова 2 курс Акушерка
41 Йоанна Максимова Йорданова 2 курс Акушерка
42 Георги Георгиев Велин 2 курс Медицин  б ,ска сестра
46 Виктория Николаева Текерска 3 курс Акушерка
1 Иван Росенов Михайлов 2 курс Кинезитерапия
* Отбележете с "Х" или "V" в празните квадратчета пред името на кандидатите, за които възнамерявате да гласувате.
* За невалидни ще се считат бюлетини, по които има задрасквания, зачертавания и др .
*Имате право да гласувате за максимум 5 от кандидатите, в противен случай при повече гласували, бюлетината е невалидна.
*Квота: 5

"Факултет по педагогика"
Бюлетин:
Избор на студенти и докторанти членове на Студентския съвет и делегати в Общото събрание на ЮЗУ "Неофит Рилски" от квотата на "Факултета по педагогика"
27 Константин Венчов Начев 4 курс ФВС
30 Георги Пламенов Болгурски 4 курс ФВС
27 Ангел Костадинов Стефанов 4 курс ФВС
29 Марио Павлов Донев 4 курс ФВС
30 Иван Кирилов Лесов 4 курс ФВС
25 Моника Ивайлова Ангелова 3 курс ПНУП
12 Петя Иванова Джупанова 1 курс ФВС
10 Мая Ивова Начева 3 курс НУПЧЕ
13 Елена Стефанова Георгиева 1 курс ФВС
28 Марио Красимиров Грахльов 4 курс ФВС
25 Евелина Георгиева Шуманска 4 курс НУПЧЕ
26 Адриана Кирилова Трайкова 4 курс НУПЧЕ
24 Магдалена Красимирова Шаркова 4 курс ПНУП
24 Кристин Константинова Смилянова 4 курс ПНУП
23 Михаела Валентинова Илиева 4 курс ПНУП
24 Кристина Атанасова Стоименова-Пешникова 4 курс ПНУП
13 Анна Здравкова Станинска 2 курс ФВС
* Отбележете с "Х" или "V" в празните квадратчета пред името на кандидатите, за които възнамерявате да гласувате.
* За невалидни ще се считат бюлетини, по които има задрасквания, зачертавания и др .
*Имате право да гласувате за максимум 9 от кандидатите, в противен случай при повече гласували, бюлетината е невалидна.
*Квота: 9

"Факултет по изкуствата"
Бюлетин:
Избор на студенти и докторанти членове на Студентския съвет и делегати в Общото събрание на ЮЗУ "Неофит Рилски" от квотата на "Факултета по изкуствата"
8 Беатрис Янек Владимирова Докторант Теория и история на културата
15 Анастас Викторов Ифандиев Докторант Теория и история на културата
16 Нина Константинова Георгиева 1 курс Мода
26 Йордан Бойков Троянов 3 курс Филмов и телевизионен монтаж
23 Светослав Валериев Иванов 2 курс Филмов и телевизионен монтаж
13 Светослав Александров Христов 3 курс Педагогика на музикалното изкуство
10 Евгени Евгениев Цветков 1 курс ППУИИ
12 Ангелина-Огняна Олегова Гочева Докторант Теория и практика на изпълнителското изкуство
* Отбележете с "Х" или "V" в празните квадратчета пред името на кандидатите, за които възнамерявате да гласувате.
* За невалидни ще се считат бюлетини, по които има задрасквания, зачертавания и др .
*Имате право да гласувате за максимум 4 от кандидатите, в противен случай при повече гласували, бюлетината е невалидна.
*Квота: 4

"Технически факултет"
Бюлетин:
Избор на студенти и докторанти членове на Студентския съвет и делегати в Общото събрание на ЮЗУ "Неофит Рилски" от квотата на "Техническия факултет"
18 Богомил Петров Христов Магистър КСТ
8 Фатиме Алиш Балеа 2 курс КСТ
10 Ибрахим Салих Мехов 4 курс КСТ
8 Костадин Великов Бабанов 4 курс КСТ
20 Йордан Николов Мицовски 3 курс КСТ
19 Радослав Костадинов Николов 3 курс КСТ
20 Благовест Антонов Наполеонов 3 курс КСТ
12 Уимме Исмаил Капанък Докторант Машинни процеси в леката промишленост
3 Шабан Хюсеин Молла 3 курс МТМШИ
12 Илиян Владимиров Иванов Докторант КСКМ
* Отбележете с "Х" или "V" в празните квадратчета пред името на кандидатите, за които възнамерявате да гласувате.
* За невалидни ще се считат бюлетини, по които има задрасквания, зачертавания и др .
*Имате право да гласувате за максимум 4 от кандидатите, в противен случай при повече гласували, бюлетината е невалидна.
*Квота: 4

"Правно-исторически факултет"
Бюлетин:
Избор на студенти и докторанти членове на Студентския съвет и делегати в Общото събрание на ЮЗУ "Неофит Рилски" от квотата на "Правно-историческия факултет"
38 Али Мехмед Мисанков 4 курс Международни отношения
34 Яни Никола Докторант Международни отношения
41 Емил Терзиев 4 курс Международни отношения
32 Усаин Мехмед Барабунов 2 курс Национална сигурност
33 Хюсеин Мустафа Хюсеин 3 курс Национална сигурност
37 Ралица Благоева Димитрова 5 курс Право
35 Вилислав Иванов Сатиев 3 курс Международни отношения
35 Памела Тихомирова Ганова 3 курс Международни отношения
37 Калина Найденова Ангелакиева 1 курс Международни отношения
47 Явор Найденов Ангелакиев 2 курс Право
6 Даниела Димитрова Атанасова Докторант Право
20 Любима Антонова Доклева 4 и 5 курс Право
13 Спасимира Иванова Витанова 4 и 5 курс Право
17 Борислава Иванова Иванова 5 курс Право
5 Естир Асенова Христова 2 курс Право
11 Хълми Едреев Хълмиев 5 курс Право
10 Моника Велинова Джалева 5 курс Право
9 Райко Василев Коларов 2 курс Право
9 Мадлен Мариянова Райкова 2 курс Право
14 Алберт Светлинов Ангелов 4 курс Право
14 Венцислав Галинов Ганов 5 курс Право
15 Мария Николова Георгиева 5 курс Право
13 Лилия  Валериева Иванова 5 курс Право
13 Костадинка Валериева Шумпалова 4 курс Право
5 Иван Мариянов Бързаков 2 курс Право
7 Александър Иванов Ангов 2 курс Право
0 Любослава Методиева Георгиева 3 курс Връзки с обществеността
1 Георги Крумов Костов 3 курс Връзки с обществеността
* Отбележете с "Х" или "V" в празните квадратчета пред името на кандидатите, за които възнамерявате да гласувате.
* За невалидни ще се считат бюлетини, по които има задрасквания, зачертавания и др .
*Имате право да гласувате за максимум 10 от кандидатите, в противен случай при повече гласували, бюлетината е невалидна.
*Квота: 10

"Стопански факултет"
Бюлетин:
Избор на студенти и докторанти членове на Студентския съвет и делегати в Общото събрание на ЮЗУ "Неофит Рилски" от квотата на Стопанския факултет
16 Александра Маринова Георгиева 2 курс БМП
16 Севги Шефкет Кърджали 2 курс БМП
18 Румяна Александрова Митова 3 курс Финанси
12 Мустафа Али Шанков 4 курс Маркетинг
12 Кледиан Хида 4 курс Туризъм
12 Мустафа Мехмед Мисанков 4 курс Маркетинг
13 Яхя Ибрахим Яхя 4 курс Туризъм
6 Ивета Иванова Волева - Петрова Докторант Икономика и управление на туризма
* Отбележете с "Х" или "V" в празните квадратчета пред името на кандидатите, за които възнамерявате да гласувате.
* За невалидни ще се считат бюлетини, по които има задрасквания, зачертавания и др .
*Имате право да гласувате за максимум 7 от кандидатите, в противен случай при повече гласували, бюлетината е невалидна.
*Квота: 7

"Природо-математически факултет"
Бюлетина:
Избор на студенти и докторанти членове на Студентския съвет и делегати в Общото събрание на ЮЗУ "Неофит Рилски" от квотата на "Природо-математическия факултет"
7 Силви Росенова Китанова 3 курс ИСТ
12 Спас Атанасов Гегов 4 курс ПОГИ
7 Мелиса Кристиянова Челиева 3 курс ИСТ
7 Иван Димитров Камарашки 3 курс ИСТ
7 Анджела Ангелова Гъркова 3 курс ИСТ
4 Исмаил Исуфов Кунгьов 2 курс ПОГИ
* Отбележете с "Х" или "V" в празните квадратчета пред името на кандидатите, за които възнамерявате да гласувате.
* За невалидни ще се считат бюлетини, по които има задрасквания, зачертавания и др .
*Имате право да гласувате за максимум 5 от кандидатите, в противен случай при повече гласували, бюлетината е невалидна.
*Квота: 5

Последна промяна: 2019-11-25