Отворен достъп в Университетска библиотека,

ЮЗУ "Неофит Рилски" -Благоевград, Октомври 2017 г.

Университетската библиотека ще разполага с едномесечен пробен достъп от 01.10.2017 г. до следните бази от данни:

1. EMIS - е онлайн платформа, която предлага трудно достъпна бизнес информация за развиващи се пазари, от местни и международни източници, осигуряваща достъп до хиляди профили на компании с финансови резултати, индустриални проучвания и анализи, макроикономически показатели, доклади за държави в риск и новини, като по този начин позволява детайлно анализиране на пазара.
https://www.emis.com/

2. GALE REFERENCE COMPLETE е най-големият абонаментен пакет от първични и вторични източници, достъпни за библиотеките днес. Gale Reference Complete обхваща всяка научноизследователска област и дисциплина в изкуствата, социалните науки и хуманитаристиката. Той дава възможност на всеки тип академичен потребител от студент до професионален изследовател и предлага висококачествено съдържание, което отговаря на настоящите предизвикателства на академичния библиотечен бюджет.

http://www.gale.com/

3. De Gruyter  в Brill Collections - Списанията са в областите биология, химия, геология, право, класически изследвания, история, библиотечни и информационни науки, лингвистика и литература, математика, физика, инженерни науки, медицина, философия, религия, политика, икономика и социология. Brill (тази платформа и до момента я ползваме и не я броим за нова).

Последна промяна: 2017-10-02