Югозападен университет "Неофит Рилски" предлага обучение на чуждестранни студенти на английски език, по следните магистърски програми:

Последна промяна: 2015-04-22