Гражданско образование

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2020 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Магистърската програма "Гражданско образование" си поставя за основна цел да подготви специалисти по темата за гражданското общество и гражданското образование, за тяхната връзка с политическото. Чрез учебния план на магистърската програма може да се навлезе задълбочено в различните аспекти на проблематиката.

За да се даде възможност на хора с различна предварителна образователна подготовка да се включат в магистърската програма тя се предлага в 2 варианта, различни по съдържание и срок на обучение:

  • Магистратура със срок от  два семестъра, която е предназначена за завършили бакалавърска степен по Политически науки.
  • Магистратура със срок от четири семестъра за тези, които са завършили бакалавърска програма от друго професионално направление.

Магистърската програма е в съответствие с най-новите тенденции в развитието на образованието в България от гледна точка на задълбочаването на обучението по гражданско образование. Предназначението на магистърската програма "Гражданско образование" е да отговори на все по-разширяващата се потребност от практическа приложимост на теоретичните знания за политическата система и политическите процеси. Завършилите тази магистърска степен придобиват знания, компетенции и практически умения за успешно личностно развитие, както и способности и нагласи за дейност в училища, в различни национални  и международни институции, неправителствени организации, масмедии, в различни органи на властта, както и в граждански структури.