Криминална психология

Форма на обучение / Информационен пакет

  • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 2 семестъра - Информационен пакет
  • задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други професионални направления - 4 семестъра - Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2020 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Завършилите специалност  "Психология" чрез обучението си в  магистърския  курс  ще придобият  професионални умения  за психологичен анализ на криминалното поведение и изследване на извършителите на престъпления; приложни компетентности за психологично подпомагане на оперативно-издирвателната работа; конкретна психологична експертиза за диагностична и консултативна работа в досъдебното и съдебно производство и извършване на превантивна и интервенираща дейност в условията на критични ситуации, свързани с престъпна дейност.

Професионалната компетентност на магистрите им дава възможност за работа като специалисти - психолози в Института по психология на МВР и структурните звена за криминални разследания в МВР, специалисти - психолози в държавните структури за сигурност, експерти - психолози в съдебното и досъдебното производство, държавни служители в МВР и държавните агенции за сигурност.