Социална работа при социално значими заболявания

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2022 година.

Обучение

Обучението се извършва от Факултет "Oбществено здраве и спорт" .

Анотация

Обучението осигурява научно-теоретична подготовка както в областта на социалната работа, така и за специфичните социални проблеми, възникващи при социално-значими заболявания. Акцентира се върху интердисциплинарния подход и взаимовръзката между здравната система и социалните структури. Основна цел на този вид социална дейност е да подпомага лица, семейства и групи, страдащи или свързани със страдащи от социално-значими заболявания. Многообразието на този вид подпомагаща работа изисква познания за непосредствената и превантивна подкрепа на пациенти и техните близки.