Резултати от проучване мнението на студентите за преподавателите по отношение реализираното от тях качество на обучение (за летен семестър на учебната 2012/2013 г. и зимен семестър на учебната 2013/2014 г.)

Факултет по педагогика
Проф. д-р Сашко Кръстев Плачков 5,14
Доц. д-р Стойчо Тодоров Стефанов 4,78; 5,08; 4,99
Доц. д-р Емилия Димитрова Божкова 4,61; 5,30
Доц. д-р Диана Стойчева Митова 5,12
Гл. ас. д-р Светлана Ганева Николаева 4,67
Гл. ас. Йордан Стоянов Ангелов 4,58
Проф. д-р Невена Славева Филипова 4,74; 5,16
Доц. д-р Снежана Атанасова Попова 4,62
Доц. д-р Пелагия Михайлова Терзийска 4,81; 5,68
Доц. д-р Веска Кирилова Гювийска 4,92; 4,68; 4,94
Гл. ас. д-р Юлиана Йорданова Ковачка 4,97; 5,06; 5,11
Доц. д-р Николай Сашков Цанков 4,96
Гл. ас. Милена Димитрова Левунлиева 4,69; 4,52
Гл. ас. Ася Борисова Цветкова 4,62; 4,58
Гл. ас. Марияна Андреева Шехова - Канелова 5,05; 4,57
Проф. д-р Маргарита Христова Колева 5,14; 5,07; 4,74
Доц. д-р Ангелина Филипова Манова - Мунтова 5,32
Доц. д-р Анастасия Николаева Пашова 5,16; 4,56
Доц. д-р Марияна Асенова Балабанова 4,51
Гл. ас. д-р Славейка Минкова Аврам 4,73
Гл. ас. д-р Ваня Александрова Стоименова 4,78; 5,21; 5,28; 5,01; 5,16
Гл. ас. д-р Блага Георгиева Джорова 4,89; 5,01; 5,04
Гл. ас. Ангел Ангелов 4,58
Доц. д-р Валери Николов Цветков 4,61
Гл. ас. д-р Илия Любомиров Канелов 4,95; 5,59; 5,62
Филологически факултет
Проф. д-р Антони Спасов Стоилов 4,68
Гл. ас. д-р Гергана Димитрова Падарева 4,71; 5,16
Гл. ас. д-р Биляна Божинова Тодорова 4,66; 4,81
Доц. д-р Лъчезар Любенов Перчеклийски 4,89; 5,17; 5,48; 5,17
Гл. ас. д-р Любка Иванова Ненова 5,02; 5,16
Гл. ас. д-р Силвия Викторова Мицова 4,77
Доц. д-р Борислав Димитров Попов 4,93
Ас. Андрей Бобев 5,09
Ас. Петя Славчева 4,97
Проф. д-р Цветан Кирилов Ракьовски 4,98; 5; 5,40
Доц. д-р Стилиян Лалев Стоянов 5,19; 4,68; 4,87
Доц. д-р Албена Кирилова Вачева 4,57
Доц. д-р Роман Симеонов Хаджикосев 5,32
Гл. ас. д-р Бойка Кирилова Илиева - Пензова 5,42; 5,07
Гл. ас. д-р Люба Петрова Атанасова 5,39; 5,42
Ас. Оля Григорова 5,66
Гл. ас. д-р Елена Цветанова Азманова -Рударска 5,27
Ас. Мария Чорбаджийска 5,33; 5,16
Доц. д-р Илия Иванов Недин 4,91; 5,49; 5,13; 5,14
Проф. д-р Милена Асенова Беновска - Събкова 5,91; 5,67; 4,82
Гл. ас. д-р Силвия Георгиева Георгиева 5,44; 5,29; 5,48; 4,91; 4,85; 5,11
Гл. ас. Мария Димитрова Христова 5,52
Ас. Наталия Петрова Сотирова - Милчева 5,44
Гл. ас. д-р Венцислав Божинов 5,40; 5,67
Доц. д-р Елисавета Владимирова Бояджиева 5,05; 4,57; 5,54
Гл. ас. д-р Гергана Петкова Апостолова 5,42; 4,87
Гл. ас. Иваничка Михайлова Несторова 5,16
Гл. ас. д-р Дафина Янорова Костадинова 5,84; 5,23
Гл. ас. Иванка Славчова Сакарева - Стоянова 5,44; 5,06
Ас.  Вергиния Данаилова 5,37; 4,88; 5,53
Доц. д-р Анжелина Христова Пенчева 4,63
Гл. ас. Светла Светославова 4,98
Гл. ас. Мария Симеонова Багашева - Колева 5,14
Ас. д-р  Зарина Юлева Маркова 5,23; 5,54; 5,76
Ас.  Яна Славчева Манова - Георгиева 5,24; 5,30; 5,27; 5,58
Гл. ас. д-р Елена Ремова  Стоянова 4,74; 4,71
Гл. ас.  Милен Илиев Малаков 5,02; 5,42; 5,43
Ст. пр.  Роза  Георгиева Велева 4,93
Ас. Ивана Иван Стоичков 5,27
Ас. Виолета Милева 5,25
Ас. Мария Чорбаджиева 4,64
Философски факултет
Доц. д-р Георги Петров Донев 4,84; 5,21; 5,39
Доц. д-р  Стоил Любенов Мавродиев 4,87; 5,09; 4,91
Проф. д-р Станислава  Йорданова Стоянова 4,80; 5,01
Гл. ас. Йовка Стефанова Ванчева 4,70; 5,12; 5,24
Доц. д-р Иванка Василева Асенова 5,49; 4,68; 5,37
Ас. д-р Биляна Бойкова Йорданова 4,75; 4,89; 4,93; 5,48; 5,54
Доц. д-р Розина  Росенова Попова 4,76
Доц. д-р Алекси Спиридонов Алексиев 4,87; 4,75
Доц. д-р Гергина Енева Иванова 5,15
Ас. Теодор Гергов 5,08; 5,13
Проф. д-р Петър Николов Пецов 5,04
Ас.  Йоанна Андонова 5,71
Ас. Христина Арабаджиева 5,49
Доц. д-р Лазар Георгиев Копринаров 5,52; 5,71; 4,98; 5,38
Доц. д-р Антоанета Николова - Георгиева 5,31
Доц. д-р Вероника Благоева Николова 5,35
Гл. ас. д-р Нина Златева Илиева 5,3
Доц. д-р Галина Константиновна Тасева 4,60; 4,90; 5,25
Гл. ас д-р Янко Христов Бицин 4,79
Доц. д-р Борис Филипов Манов 5,39; 5,59; 5,05
Доц. д-р Петя Стоянова Пачкова 5,02; 5,03; 5,28; 5,47
Гл. ас. д-р Гергана Попова 4,86
Доц. д-р Мария Илиева Серафимова 4,65; 5,59
Гл. ас. д-р Вера Светославова Велева 5,51
Доц. д-р Жеко Христов Кьосев 5; 5,05; 4,62; 5,13
Гл. ас. д-р Ивета Асенова Якова 5,21; 4,82; 5,60
Проф. д. н. Валентина Георгиева Миленкова 4,70; 5,35
Доц. д-р Йордан  Танков Калчев 4,94; 5,08
Ас. Георги Бойков 4,87; 4,92
Ас. Мария Любенова 5,21
Гл. ас. д-р Ангел Методиев Цветков 4,98
Ас. Нина Василева Николова 5,54
Гл. ас. д-р Петрана Грозданова Стойкова 5,51
Ас. Диляна Керанова 5,75
Правно-исторически факултет
Доц. д-р Манол Василев Станин 4,68; 4,96; 5,21; 5,29
Доц. д-р Александър Ангелов Иванов 4,73; 4,55; 4,70
Ас. Георги Чавдаров Михайлов 4,76; 4,88; 5,37; 5,45; 5,59
Ас. Миглена Кавалова 4,84
Доц. д-р Верка Любенова Лазарова 4,91; 5,23
Гл. ас. д-р Веселин Димитров Петров 5,3
Гл. ас. д-р Асен Александров Воденичаров 4,85
Проф. д-р Атанас Петров Василев 4,77
Ас. д-р Николета Георгиева Лазарова 5,14; 5,32
Ас. Фатме Демирова 5,08
Ас. Генка Мозджухина 5,46
Проф. д-р Добринка Иванова Чанкова 5,25; 5,11
Доц. д-р Валентин Пенчев Василев 4,85; 5,13; 5,04
Доц. д-р Валентина Александрова Голева 4,64
Гл. ас. Мила Стефанова Горова 4,97; 5,01; 5,37
Гл. ас. д-р Надежда Йорданова Кръстева 5,15; 5,58
Ас. д-р Олга Иванова Чорбаджийска 5,29; 5,36; 5,65; 5,50; 5,57
Гл. ас. д-р Гергана Живкова Кресналийска 4,93
Проф. д-р Тенчо Колев Дундов 4,52; 5,24
Проф. д-р Румен Петров Владимиров 5,28; 5,08
Проф. д-р Георги Петров Близнашки 4,71
Ас. Давид Сукалински 5,31; 5,18; 4,83
Доц. д-р Владия Борисова 5,17
Гл. ас. д-р Маргарита Николова Чешмеджиева 4,59
Гл. ас. д-р Весела Кирилова Мирчева 5,31; 5,45
Ас. Стойко Стойков 5,42
Ас. Росен Василев 4,83
Ас. Катя Бельова 4,96
Ас. Ваня Костадинова Вълкадинова 5,35
Гл. ас. д-р Гергана Андонова 4,73; 5,01
Ас. Мария Тодорова 5,3
Ас. Николай Тенчев Дундов 4,74
Ас. Милена Йовкова 4,78
Доц. д-р Славянка Томчова Ангелова 4,68; 5,16; 5,15
Проф. д-р Стефка Стефанова Наумова 4,53
Доц. д-р Владимир Стефанов Дулов 4,70; 5,08
Проф. Анна Чолева - Димитрова 4,85
Ас. Мариана  Христова Петрова 5,23; 5,30
Доц. д-р Иван Георгиев Газдов 5,25; 5,67
Доц. д-р Димитрина Петрова Стефанова 5,15
гл. ас. д-р Славка Костадинова Попова 5,66; 5,68
Ас. д-р Радостина Крумова Михайлова 5,28; 5,40
Ас. Милена Иванова Янкова 5,48; 5,57
Гл. ас. д-р Милена Иванова Ангелова 4,62; 5,79; 5,53; 5,38
Доц. д-р Валентин Спасов Китанов 4,90; 5,40; 5,36; 5,01; 5,05
Доц. д-р Стефан Иванов Дечев 4,93; 5,34; 4,79; 4,82; 5,72
Доц. д-р Снежана Петрова  Димитрова 4,88; 5,03; 4,64; 4,60; 5,01; 5,15
Проф. д-р Калин Стойнев Порожанов 4,56; 4,97
Доц. д-р Елеонора Димитрова Пенчева 4,69; 4,60
Гл. ас. д-р Александър Савов Порталски 5,09; 5,68; 5,42
Доц. д-р Иван Методиев Петров 5,14
Доц. д-р Снежана Асенова  Ракова - Маринкьова 5,48; 5,21; 5,14
Ас. Биляна  Карадакова 5,79
Д-р Илко Дренков 5,56; 5,29
Гл. ас. д-р Нурие Мехмедова Муратова 5,01; 5,15
Доц. д-р Костадин Илиев Паев 4,93
Гл. ас. д-р Янко Митков Христов 5,58; 5,67
Ас. Калин Йорданов 5,26
Гл. ас. Мария Георгиева Хаджипетрова - Лачова 5,67; 4,59; 4,96
Гл. ас. Златка  Димитрова Гергинова 4,74; 5,50; 4,82
Проф. д-р Габриела Белова Белова - Ганева 4,75; 4,98; 5,06
Гл. ас. д-р Анна Димитрова Христова 5,18; 5,74; 5,23; 5,34; 5,32
Доц. д-р Николай Атанасов Марин 5,27; 5,06; 4,91
Доц. д-р Николай Атанасов Попов 5,27; 5,62; 5,44
Доц. д-р Наталия Атанасова Бекярова 4,88
Доц. д-р Йордан Петров Величков 5,01; 5,54
Ас. Кирил Илиев 4,97
Ас. Георги Мигдин 5,07
Ас. Вероника Стоилова 5,41; 4,54; 5,21; 5,28
Доц. д-р Димитър Любенов Тюлеков 5,12; 4,71
Ас. Йосиф Йорданов Кочев 5,33; 5,74; 5,31; 5,29
Гл. ас. д-р Гергана Василева Георгиева 4,77
Стопански факултет
Проф. д-р Чавдар Иванов Николов 5,17
Доц. д-р Минко Любомиров Велков 4,73
Доц. д-р Живко Иванов Райков 4,5
Гл. ас. д-р Иван Крумов Тодоров 4,77; 5,04
Проф. д-р Димитър Трифонов Косев 4,67
Доц. д-р Александър Драганов Димитров 5,56; 4,66
Х. пр. Костадин Рупов 5,25
Ас. Радка Методиева Андасарова - Георгиева 5,27; 5,65
Гл. ас. д-р Владимир Емилов Ценков 5,04
Ас. Цветомир Цветков 5,12
Проф. д-р Ганчо Тодоров Ганчев 5,23
Доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова 5,25
Гл. ас. д-р Елена Велкова Ставрова 4,78; 5,52
Доц. д-р Илко Любенов Пенков 4,95
Проф. д-р Румен Младенов Георгиев 5,16
Ас. Стоян Танчев 5,7
Проф. д-р Рая Христова Мадгерова 5,23; 4,78; 4,53
Доц. д-р Милена Кирилова Филипова 5,08
Ас. д-р Диляна Емчева Янева 5,22; 5,16
Ас. Зинаида Стоилова 5,21
Гл. ас. д-р Динка Атанасова Златева 5,39; 5,59
Ас. Ани Владимирова Атанасова 5,05
Ас. Деница Богданска 5,61
Доц. д-р Преслав Михайлов Димитров 4,91
Ас. Руска Кръстева 5
Доц. д-р Людмила Бориславова Иванова 4,99
Гл. ас. д-р Любомира Любенова Гръчка 5,12
Доц. д-р Донка Йотова Иванова 5,03
Гл. ас. Елена Георгиева Бояджиева - Балева 4,93; 4,92; 5,36; 5,48
Ст. пр. Любов Кирилова Иванова 5,14; 4,98
Доц. д-р Емил Вълчев Химирски 4,73
Ас. Румен Владов 5,38
Доц. д-р Пламен Денчев Пъчев 5,40; 5,47
Гл. ас. Петър Стойнев Парапунски 5,7
Доц. д-р Елена Василева Биячева - Пенкова 4,52; 4,86
Доц. д-р Акулина Андреева Стефанова 4,96
Доц. д-р Мария Младенова Кичева - Кирова 5,06; 5,28
Доц. д-р Теменужка Каролова Жигалова 5,08; 4,88
Гл. ас. д-р Бойчо Георгиев Стойчев 4,56; 5,02
Гл. ас. д-р Станка Славова Ринкова 4,76; 5,11
Гл. ас. д-р Петър Людмилов Първанов 4,62; 4,66; 4,84
Гл. ас. Цветана Костадинова Антипешева 5,6
Природо-математически факултет
Доц. д-р Васил Станков Грозданов 5,44; 5,20
Доц. д-р Михаил Колев Колев 5,46; 4,94
Гл. ас. Цанка Николова Митова 5,52; 5,54
Доц. д-р Илинка Андонова Димитрова 5,25; 5,51
Проф. д-р Олег Кръстев Мушкаров 4,78
Ас. Бояна Гъркова 5,73
Проф. д-р Илия Димитров Гюдженов 4,62; 4,71
Доц. д-р Марек Асенов Тасев 5,4
Гл. ас. Марияна Георгиева Кацарска 4,85; 4,89
Доц. д-р Борислав Петров Юруков 4,96; 5,23
Доц. д-р Славчо Владимиров Щраков 5,45; 5,15
Доц. д-р Даниела Иванова Дурева - Тупарова 4,97
Доц. д-р Иван Драгов Тренчев 5,22; 5,22; 5,48
Гл. ас. Радослава Станкова Кралева 5,6
Ас. Иван Благоев Тодорин 5,24
Доц. д-р Валери Атанасов Въчков 4,66
Гл. ас. Валери Симеонов Иванов 5,4
Гл. ас. Венцислав Василев Петров 5,28
Доц.  д-р Васил Минчев Агапиев 4,94; 5,28
Гл. ас. Васил Стефанов Миловански 4,61; 5,08
Доц.  д-р Любен Михов Иванов 5,18; 4,83
Гл. ас. Красимир Спасов Дамов 5,19; 5,28
Гл. ас. Дарина Николова Каишева 5,17; 5,46
Гл. ас. Виолета Николова Въкова 5,54
Проф. д.н. Любомир Йорданов Павлов 4,88; 5,11
Гл. ас. д-р Ралица  Желязкова Станоева 4,9
Доц. д-р Димитрина Петрова Керина 4,98
Гл. ас. Владимир Славчев Габеров 5,13
Доц. д-р Константин Ангелов Тюфекчиев 4,94; 4,93
Гл. ас. д-р Лидия Георгиева Сакелариева 4,93
Доц. д-р Красимир Стоянов Стоянов 4,96
Доц. д-р Пенка Йорданова Кастрева 4,92
Ас. Александър Пулев 5,12
Ас. Галина Венциславова Безинска 5,14; 5,23
Факултет по изкуствата
Проф. д-р Николина Асенова Огненска 5,05
Гл. ас. д-р Николина Симеонова Кротева 4,97; 5,44
Проф. д-р Илия Манолов 5,44
Проф. Александър Ангелов Куюмджиев 5,3
Ас. д-р Магдалена  Георгиева  Лобутова 5,57
Доц. д-р Татяна Никифорова Стоичкова 4,60; 5,30
Проф. д.н. Ангел Валентинов Ангелов 4,85
Гл. ас. д-р Григор Бориславов Григоров 4,68
Доц. д-р Татяна Кузманова Шопова 5,02
Гл. ас. д-р Лъчезар Божидаров Антонов 5,09; 5,47; 5,92; 5
Ас. Андрей Радев 5,22
Ас. Галя Господинова 4,85
Проф. Николай Стоянов Цветков 5,27; 5,48
Гл. ас. Цветанка Боянова  Гаврилова - Иванова 5,12; 5,48; 5,22; 5,25
Доц. Петър Методиев Петров 5,21; 5,39
Доц. д-р Здравка Стойкова Лисийска 5,58, 5,78; 5,07
Гл. ас. Мария Костадинова  Онтева 5,78
Гл. ас. д-р Диана Лъчезарова Захариева 5,44
Доц. Галина Иванова Попова 5,48; 5,49
Проф. Здравко Милков Маринов 5,21
Факултет Обществено здраве и спорт
Проф. д-р Невена Стоянова Пенчева 5,39; 4,90; 5,05
Гл. ас. Димитър Траянов Въчков 5,47
Гл. ас. д-р Евелина Крумова Николова 5,61; 4,66; 5,25
Гл. ас. Кристина Живкова Грънчарска 5,50; 5,59; 5,37; 5,15; 5,01
Доц. д-р Румяна Кирилова Бахчеванджиева 5,20; 5,24
Доц. д-р Даниела Иванова Попова 5,17; 4,76
Гл. ас. д-р Даниела Георгиева Лекина 5,07
Ас. Мариела Филипова 5,41
Ас. д-р Мария Любенова Кокова 4,63
Доц. д-р Лазар Каменов 4,78
Доц.  д-р Румен Василев Кастелов 4,83; 5,36
Гл. ас. Наталия Петрова Петрова 4,99
Гл. ас. Николай Георгиев Хаджиев 5,14
Ас. Юлиян Делчев Златков 5,58
Доц. д-р Стефка Стоянова Чинчева 5,02; 4,75
Проф. д.н. Париз Вангелов Паризов 5,34
Гл. ас. д-р Екатерина Стефанова Митова 5,32
Гл. ас. д-р Виктория Бойкова Сотирова 5,02; 5,34; 5,38
Ас. Милка Велчева 5,14
Ас. Йоанна Цветанова 5,55; 5,57; 5,55
Доц. д-р Катя Иванова Дионисиева 5,23; 4,99; 5,46
Доц. д-р Димитър Милков Милиев 5,27; 5,09
Гл. ас. д-р Елка Георгиева Горанова 5,79; 4,98; 5,09; 5,17; 5,45
Доц. д-р Даниела Спасова Боцева 5,42; 4,91; 5,74; 5,85
Ас. Анна Тодорова Андреева 5,58; 5,59
Гл. ас. д-р Стоян Райков Везенков 5,32; 5,42; 5,62; 5,36; 5,10; 5,44; 5,49
Проф. д-р Добринка Колева Георгиева 4,59
Доц. д-р Миглена Иванова Симонска 4,89
Технически колеж
Доц. д-р Снежина Ангелова Андонова 5,80; 5,47; 5,48
Гл. ас. д-р Пенка Велева Милиева 5,62; 5,54
Гл. ас. д-р Евдокия Панайотова Петкова 5,20; 5,37; 5,15
Гл. ас. Тодорка Георгиева Фичева 5,60; 5,50
Гл. ас. д-р Райка Асенова Чингова 4,9
Гл. ас. Благойка Илиева Пълева - Кадийска 5,32; 4,62; 5,06
Проф. Пенка Димитрова 4,99
Доц. д-р инж. Иванка Костадинова Георгиева 4,67
Гл. ас. Величка Димитрова Темелкова 5,35
Гл. ас. Анка Георгиева Бенова - Марковска 5,04; 5,03; 5,48
Доц. д-р Владимир Крумов Гебов 5,36; 4,54
Гл. ас. д-р Уляна Христова Паскалева 4,66; 4,63
Гл. ас. Лилия Георгиева Кипрова 5,48
Ас. д-р Филип Атанасов Цветанов 5,44
Проф. д-р Димитър Радев 4,94

 

Факултет по педагогика
Проф. д-р Сашко Кръстев Плачков 5,14
Доц. д-р Стойчо Тодоров Стефанов 4,78; 5,08; 4,99
Доц. д-р Емилия Димитрова Божкова 4,61; 5,30
Доц. д-р Диана Стойчева Митова 5,12
Гл. ас. д-р Светлана Ганева Николаева 4,67
Гл. ас. Йордан Стоянов Ангелов 4,58
Проф. д-р Невена Славева Филипова 4,74; 5,16
Доц. д-р Снежана Атанасова Попова 4,62
Доц. д-р Пелагия Михайлова Терзийска 4,81; 5,68
Доц. д-р Веска Кирилова Гювийска 4,92; 4,68; 4,94
Гл. ас. д-р Юлиана Йорданова Ковачка 4,97; 5,06; 5,11
Доц. д-р Николай Сашков Цанков 4,96
Гл. ас. Милена Димитрова Левунлиева 4,69; 4,52
Гл. ас. Ася Борисова Цветкова 4,62; 4,58
Гл. ас. Марияна Андреева Шехова - Канелова 5,05; 4,57
Проф. д-р Маргарита Христова Колева 5,14; 5,07; 4,74
Доц. д-р Ангелина Филипова Манова - Мунтова 5,32
Доц. д-р Анастасия Николаева Пашова 5,16; 4,56
Доц. д-р Марияна Асенова Балабанова 4,51
Гл. ас. д-р Славейка Минкова Аврам 4,73
Гл. ас. д-р Ваня Александрова Стоименова 4,78; 5,21; 5,28; 5,01; 5,16
Гл. ас. д-р Блага Георгиева Джорова 4,89; 5,01; 5,04
Гл. ас. Ангел Ангелов 4,58
Доц. д-р Валери Николов Цветков 4,61
Гл. ас. д-р Илия Любомиров Канелов 4,95; 5,59; 5,62
Филологически факултет
Проф. д-р Антони Спасов Стоилов 4,68
Гл. ас. д-р Гергана Димитрова Падарева 4,71; 5,16
Гл. ас. д-р Биляна Божинова Тодорова 4,66; 4,81
Доц. д-р Лъчезар Любенов Перчеклийски 4,89; 5,17; 5,48; 5,17
Гл. ас. д-р Любка Иванова Ненова 5,02; 5,16
Гл. ас. д-р Силвия Викторова Мицова 4,77
Доц. д-р Борислав Димитров Попов 4,93
Ас. Андрей Бобев 5,09
Ас. Петя Славчева 4,97
Проф. д-р Цветан Кирилов Ракьовски 4,98; 5; 5,40
Доц. д-р Стилиян Лалев Стоянов 5,19; 4,68; 4,87
Доц. д-р Албена Кирилова Вачева 4,57
Доц. д-р Роман Симеонов Хаджикосев 5,32
Гл. ас. д-р Бойка Кирилова Илиева - Пензова 5,42; 5,07
Гл. ас. д-р Люба Петрова Атанасова 5,39; 5,42
Ас. Оля Григорова 5,66
Гл. ас. д-р Елена Цветанова Азманова -Рударска 5,27
Ас. Мария Чорбаджийска 5,33; 5,16
Доц. д-р Илия Иванов Недин 4,91; 5,49; 5,13; 5,14
Проф. д-р Милена Асенова Беновска - Събкова 5,91; 5,67; 4,82
Гл. ас. д-р Силвия Георгиева Георгиева 5,44; 5,29; 5,48; 4,91; 4,85; 5,11
Гл. ас. Мария Димитрова Христова 5,52
Ас. Наталия Петрова Сотирова - Милчева 5,44
Гл. ас. д-р Венцислав Божинов 5,40; 5,67
Доц. д-р Елисавета Владимирова Бояджиева 5,05; 4,57; 5,54
Гл. ас. д-р Гергана Петкова Апостолова 5,42; 4,87
Гл. ас. Иваничка Михайлова Несторова 5,16
Гл. ас. д-р Дафина Янорова Костадинова 5,84; 5,23
Гл. ас. Иванка Славчова Сакарева - Стоянова 5,44; 5,06
Ас. Вергиния Данаилова 5,37; 4,88; 5,53
Доц. д-р Анжелина Христова Пенчева 4,63
Гл. ас. Светла Светославова 4,98
Гл. ас. Мария Симеонова Багашева - Колева 5,14
Ас. д-р Зарина Юлева Маркова 5,23; 5,54; 5,76
Ас. Яна Славчева Манова - Георгиева 5,24; 5,30; 5,27; 5,58
Гл. ас. д-р Елена Ремова Стоянова 4,74; 4,71
Гл. ас. Милен Илиев Малаков 5,02; 5,42; 5,43
Ст. пр. Роза Георгиева Велева 4,93
Ас. Ивана Иван Стоичков 5,27
Ас. Виолета Милева 5,25
Ас. Мария Чорбаджиева 4,64
Философски факултет
Доц. д-р Георги Петров Донев 4,84; 5,21; 5,39
Доц. д-р Стоил Любенов Мавродиев 4,87; 5,09; 4,91
Проф. д-р Станислава Йорданова Стоянова 4,80; 5,01
Гл. ас. Йовка Стефанова Ванчева 4,70; 5,12; 5,24
Доц. д-р Иванка Василева Асенова 5,49; 4,68; 5,37
Ас. д-р Биляна Бойкова Йорданова 4,75; 4,89; 4,93; 5,48; 5,54
Доц. д-р Розина Росенова Попова 4,76
Доц. д-р Алекси Спиридонов Алексиев 4,87; 4,75
Доц. д-р Гергина Енева Иванова 5,15
Ас. Теодор Гергов 5,08; 5,13
Проф. д-р Петър Николов Пецов 5,04
Ас. Йоанна Андонова 5,71
Ас. Христина Арабаджиева 5,49
Доц. д-р Лазар Георгиев Копринаров 5,52; 5,71; 4,98; 5,38
Доц. д-р Антоанета Николова - Георгиева 5,31
Доц. д-р Вероника Благоева Николова 5,35
Гл. ас. д-р Нина Златева Илиева 5,3
Доц. д-р Галина Константиновна Тасева 4,60; 4,90; 5,25
Гл. ас д-р Янко Христов Бицин 4,79
Доц. д-р Борис Филипов Манов 5,39; 5,59; 5,05
Доц. д-р Петя Стоянова Пачкова 5,02; 5,03; 5,28; 5,47
Гл. ас. д-р Гергана Попова 4,86
Доц. д-р Мария Илиева Серафимова 4,65; 5,59
Гл. ас. д-р Вера Светославова Велева 5,51
Доц. д-р Жеко Христов Кьосев 5; 5,05; 4,62; 5,13
Гл. ас. д-р Ивета Асенова Якова 5,21; 4,82; 5,60
Проф. д. н. Валентина Георгиева Миленкова 4,70; 5,35
Доц. д-р Йордан Танков Калчев 4,94; 5,08
Ас. Георги Бойков 4,87; 4,92
Ас. Мария Любенова 5,21
Гл. ас. д-р Ангел Методиев Цветков 4,98
Ас. Нина Василева Николова 5,54
Гл. ас. д-р Петрана Грозданова Стойкова 5,51
Ас. Диляна Керанова 5,75
Правно-исторически факултет
Доц. д-р Манол Василев Станин 4,68; 4,96; 5,21; 5,29
Доц. д-р Александър Ангелов Иванов 4,73; 4,55; 4,70
Ас. Георги Чавдаров Михайлов 4,76; 4,88; 5,37; 5,45; 5,59
Ас. Миглена Кавалова 4,84
Доц. д-р Верка Любенова Лазарова 4,91; 5,23
Гл. ас. д-р Веселин Димитров Петров 5,3
Гл. ас. д-р Асен Александров Воденичаров 4,85
Проф. д-р Атанас Петров Василев 4,77
Ас. д-р Николета Георгиева Лазарова 5,14; 5,32
Ас. Фатме Демирова 5,08
Ас. Генка Мозджухина 5,46
Проф. д-р Добринка Иванова Чанкова 5,25; 5,11
Доц. д-р Валентин Пенчев Василев 4,85; 5,13; 5,04
Доц. д-р Валентина Александрова Голева 4,64
Гл. ас. Мила Стефанова Горова 4,97; 5,01; 5,37
Гл. ас. д-р Надежда Йорданова Кръстева 5,15; 5,58
Ас. д-р Олга Иванова Чорбаджийска 5,29; 5,36; 5,65; 5,50; 5,57
Гл. ас. д-р Гергана Живкова Кресналийска 4,93
Проф. д-р Тенчо Колев Дундов 4,52; 5,24
Проф. д-р Румен Петров Владимиров 5,28; 5,08
Проф. д-р Георги Петров Близнашки 4,71
Ас. Давид Сукалински 5,31; 5,18; 4,83
Доц. д-р Владия Борисова 5,17
Гл. ас. д-р Маргарита Николова Чешмеджиева 4,59
Гл. ас. д-р Весела Кирилова Мирчева 5,31; 5,45
Ас. Стойко Стойков 5,42
Ас. Росен Василев 4,83
Ас. Катя Бельова 4,96
Ас. Ваня Костадинова Вълкадинова 5,35
Гл. ас. д-р Гергана Андонова 4,73; 5,01
Ас. Мария Тодорова 5,3
Ас. Николай Тенчев Дундов 4,74
Ас. Милена Йовкова 4,78
Доц. д-р Славянка Томчова Ангелова 4,68; 5,16; 5,15
Проф. д-р Стефка Стефанова Наумова 4,53
Доц. д-р Владимир Стефанов Дулов 4,70; 5,08
Проф. Анна Чолева - Димитрова 4,85
Ас. Мариана Христова Петрова 5,23; 5,30
Доц. д-р Иван Георгиев Газдов 5,25; 5,67
Доц. д-р Димитрина Петрова Стефанова 5,15
гл. ас. д-р Славка Костадинова Попова 5,66; 5,68
Ас. д-р Радостина Крумова Михайлова 5,28; 5,40
Ас. Милена Иванова Янкова 5,48; 5,57
Гл. ас. д-р Милена Иванова Ангелова 4,62; 5,79; 5,53; 5,38
Доц. д-р Валентин Спасов Китанов 4,90; 5,40; 5,36; 5,01; 5,05
Доц. д-р Стефан Иванов Дечев 4,93; 5,34; 4,79; 4,82; 5,72
Доц. д-р Снежана Петрова Димитрова 4,88; 5,03; 4,64; 4,60; 5,01; 5,15
Проф. д-р Калин Стойнев Порожанов 4,56; 4,97
Доц. д-р Елеонора Димитрова Пенчева 4,69; 4,60
Гл. ас. д-р Александър Савов Порталски 5,09; 5,68; 5,42
Доц. д-р Иван Методиев Петров 5,14
Доц. д-р Снежана Асенова Ракова - Маринкьова 5,48; 5,21; 5,14
Ас. Биляна Карадакова 5,79
Д-р Илко Дренков 5,56; 5,29
Гл. ас. д-р Нурие Мехмедова Муратова 5,01; 5,15
Доц. д-р Костадин Илиев Паев 4,93
Гл. ас. д-р Янко Митков Христов 5,58; 5,67
Ас. Калин Йорданов 5,26
Гл. ас. Мария Георгиева Хаджипетрова - Лачова 5,67; 4,59; 4,96
Гл. ас. Златка Димитрова Гергинова 4,74; 5,50; 4,82
Проф. д-р Габриела Белова Белова - Ганева 4,75; 4,98; 5,06
Гл. ас. д-р Анна Димитрова Христова 5,18; 5,74; 5,23; 5,34; 5,32
Доц. д-р Николай Атанасов Марин 5,27; 5,06; 4,91
Доц. д-р Николай Атанасов Попов 5,27; 5,62; 5,44
Доц. д-р Наталия Атанасова Бекярова 4,88
Доц. д-р Йордан Петров Величков 5,01; 5,54
Ас. Кирил Илиев 4,97
Ас. Георги Мигдин 5,07
Ас. Вероника Стоилова 5,41; 4,54; 5,21; 5,28
Доц. д-р Димитър Любенов Тюлеков 5,12; 4,71
Ас. Йосиф Йорданов Кочев 5,33; 5,74; 5,31; 5,29
Гл. ас. д-р Гергана Василева Георгиева 4,77
Стопански факултет
Проф. д-р Чавдар Иванов Николов 5,17
Доц. д-р Минко Любомиров Велков 4,73
Доц. д-р Живко Иванов Райков 4,5
Гл. ас. д-р Иван Крумов Тодоров 4,77; 5,04
Проф. д-р Димитър Трифонов Косев 4,67
Доц. д-р Александър Драганов Димитров 5,56; 4,66
Х. пр. Костадин Рупов 5,25
Ас. Радка Методиева Андасарова - Георгиева 5,27; 5,65
Гл. ас. д-р Владимир Емилов Ценков 5,04
Ас. Цветомир Цветков 5,12
Проф. д-р Ганчо Тодоров Ганчев 5,23
Доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова 5,25
Гл. ас. д-р Елена Велкова Ставрова 4,78; 5,52
Доц. д-р Илко Любенов Пенков 4,95
Проф. д-р Румен Младенов Георгиев 5,16
Ас. Стоян Танчев 5,7
Проф. д-р Рая Христова Мадгерова 5,23; 4,78; 4,53
Доц. д-р Милена Кирилова Филипова 5,08
Ас. д-р Диляна Емчева Янева 5,22; 5,16
Ас. Зинаида Стоилова 5,21
Гл. ас. д-р Динка Атанасова Златева 5,39; 5,59
Ас. Ани Владимирова Атанасова 5,05
Ас. Деница Богданска 5,61
Доц. д-р Преслав Михайлов Димитров 4,91
Ас. Руска Кръстева 5
Доц. д-р Людмила Бориславова Иванова 4,99
Гл. ас. д-р Любомира Любенова Гръчка 5,12
Доц. д-р Донка Йотова Иванова 5,03
Гл. ас. Елена Георгиева Бояджиева - Балева 4,93; 4,92; 5,36; 5,48
Ст. пр. Любов Кирилова Иванова 5,14; 4,98
Доц. д-р Емил Вълчев Химирски 4,73
Ас. Румен Владов 5,38
Доц. д-р Пламен Денчев Пъчев 5,40; 5,47
Гл. ас. Петър Стойнев Парапунски 5,7
Доц. д-р Елена Василева Биячева - Пенкова 4,52; 4,86
Доц. д-р Акулина Андреева Стефанова 4,96
Доц. д-р Мария Младенова Кичева - Кирова 5,06; 5,28
Доц. д-р Теменужка Каролова Жигалова 5,08; 4,88
Гл. ас. д-р Бойчо Георгиев Стойчев 4,56; 5,02
Гл. ас. д-р Станка Славова Ринкова 4,76; 5,11
Гл. ас. д-р Петър Людмилов Първанов 4,62; 4,66; 4,84
Гл. ас. Цветана Костадинова Антипешева 5,6
Природо-математически факултет
Доц. д-р Васил Станков Грозданов 5,44; 5,20
Доц. д-р Михаил Колев Колев 5,46; 4,94
Гл. ас. Цанка Николова Митова 5,52; 5,54
Доц. д-р Илинка Андонова Димитрова 5,25; 5,51
Проф. д-р Олег Кръстев Мушкаров 4,78
Ас. Бояна Гъркова 5,73
Проф. д-р Илия Димитров Гюдженов 4,62; 4,71
Доц. д-р Марек Асенов Тасев 5,4
Гл. ас. Марияна Георгиева Кацарска 4,85; 4,89
Доц. д-р Борислав Петров Юруков 4,96; 5,23
Доц. д-р Славчо Владимиров Щраков 5,45; 5,15
Доц. д-р Даниела Иванова Дурева - Тупарова 4,97
Доц. д-р Иван Драгов Тренчев 5,22; 5,22; 5,48
Гл. ас. Радослава Станкова Кралева 5,6
Ас. Иван Благоев Тодорин 5,24
Доц. д-р Валери Атанасов Въчков 4,66
Гл. ас. Валери Симеонов Иванов 5,4
Гл. ас. Венцислав Василев Петров 5,28
Доц. д-р Васил Минчев Агапиев 4,94; 5,28
Гл. ас. Васил Стефанов Миловански 4,61; 5,08
Доц. д-р Любен Михов Иванов 5,18; 4,83
Гл. ас. Красимир Спасов Дамов 5,19; 5,28
Гл. ас. Дарина Николова Каишева 5,17; 5,46
Гл. ас. Виолета Николова Въкова 5,54
Проф. д.н. Любомир Йорданов Павлов 4,88; 5,11
Гл. ас. д-р Ралица Желязкова Станоева 4,9
Доц. д-р Димитрина Петрова Керина 4,98
Гл. ас. Владимир Славчев Габеров 5,13
Доц. д-р Константин Ангелов Тюфекчиев 4,94; 4,93
Гл. ас. д-р Лидия Георгиева Сакелариева 4,93
Доц. д-р Красимир Стоянов Стоянов 4,96
Доц. д-р Пенка Йорданова Кастрева 4,92
Ас. Александър Пулев 5,12
Ас. Галина Венциславова Безинска 5,14; 5,23
Факултет по изкуствата
Проф. д-р Николина Асенова Огненска 5,05
Гл. ас. д-р Николина Симеонова Кротева 4,97; 5,44
Проф. д-р Илия Манолов 5,44
Проф. Александър Ангелов Куюмджиев 5,3
Ас. д-р Магдалена Георгиева Лобутова 5,57
Доц. д-р Татяна Никифорова Стоичкова 4,60; 5,30
Проф. д.н. Ангел Валентинов Ангелов 4,85
Гл. ас. д-р Григор Бориславов Григоров 4,68
Доц. д-р Татяна Кузманова Шопова 5,02
Гл. ас. д-р Лъчезар Божидаров Антонов 5,09; 5,47; 5,92; 5
Ас. Андрей Радев 5,22
Ас. Галя Господинова 4,85
Проф. Николай Стоянов Цветков 5,27; 5,48
Гл. ас. Цветанка Боянова Гаврилова - Иванова 5,12; 5,48; 5,22; 5,25
Доц. Петър Методиев Петров 5,21; 5,39
Доц. д-р Здравка Стойкова Лисийска 5,58, 5,78; 5,07
Гл. ас. Мария Костадинова Онтева 5,78
Гл. ас. д-р Диана Лъчезарова Захариева 5,44
Доц. Галина Иванова Попова 5,48; 5,49
Проф. Здравко Милков Маринов 5,21
Факултет Обществено здраве и спорт
Проф. д-р Невена Стоянова Пенчева 5,39; 4,90; 5,05
Гл. ас. Димитър Траянов Въчков 5,47
Гл. ас. д-р Евелина Крумова Николова 5,61; 4,66; 5,25
Гл. ас. Кристина Живкова Грънчарска 5,50; 5,59; 5,37; 5,15; 5,01
Доц. д-р Румяна Кирилова Бахчеванджиева 5,20; 5,24
Доц. д-р Даниела Иванова Попова 5,17; 4,76
Гл. ас. д-р Даниела Георгиева Лекина 5,07
Ас. Мариела Филипова 5,41
Ас. д-р Мария Любенова Кокова 4,63
Доц. д-р Лазар Каменов 4,78
Доц. д-р Румен Василев Кастелов 4,83; 5,36
Гл. ас. Наталия Петрова Петрова 4,99
Гл. ас. Николай Георгиев Хаджиев 5,14
Ас. Юлиян Делчев Златков 5,58
Доц. д-р Стефка Стоянова Чинчева 5,02; 4,75
Проф. д.н. Париз Вангелов Паризов 5,34
Гл. ас. д-р Екатерина Стефанова Митова 5,32
Гл. ас. д-р Виктория Бойкова Сотирова 5,02; 5,34; 5,38
Ас. Милка Велчева 5,14
Ас. Йоанна Цветанова 5,55; 5,57; 5,55
Доц. д-р Катя Иванова Дионисиева 5,23; 4,99; 5,46
Доц. д-р Димитър Милков Милиев 5,27; 5,09
Гл. ас. д-р Елка Георгиева Горанова 5,79; 4,98; 5,09; 5,17; 5,45
Доц. д-р Даниела Спасова Боцева 5,42; 4,91; 5,74; 5,85
Ас. Анна Тодорова Андреева 5,58; 5,59
Гл. ас. д-р Стоян Райков Везенков 5,32; 5,42; 5,62; 5,36; 5,10; 5,44; 5,49
Проф. д-р Добринка Колева Георгиева 4,59
Доц. д-р Миглена Иванова Симонска 4,89
Технически колеж
Доц. д-р Снежина Ангелова Андонова 5,80; 5,47; 5,48
Гл. ас. д-р Пенка Велева Милиева 5,62; 5,54
Гл. ас. д-р Евдокия Панайотова Петкова 5,20; 5,37; 5,15
Гл. ас. Тодорка Георгиева Фичева 5,60; 5,50
Гл. ас. д-р Райка Асенова Чингова 4,9
Гл. ас. Благойка Илиева Пълева - Кадийска 5,32; 4,62; 5,06
Проф. Пенка Димитрова 4,99
Доц. д-р инж. Иванка Костадинова Георгиева 4,67
Гл. ас. Величка Димитрова Темелкова 5,35
Гл. ас. Анка Георгиева Бенова - Марковска 5,04; 5,03; 5,48
Доц. д-р Владимир Крумов Гебов 5,36; 4,54
Гл. ас. д-р Уляна Христова Паскалева 4,66; 4,63
Гл. ас. Лилия Георгиева Кипрова 5,48
Ас. д-р Филип Атанасов Цветанов 5,44
Проф. д-р Димитър Радев 4,94
Последна промяна: 2017-11-23