2021-12-22

График за провеждане на конкурсните изпити по чужд език за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в ЮЗУ "Неофит Рилски" за учебната 2021-2022 г.

Изпит по чужд език Дата Зала Начален час
Английски език 30.06.2022 г. 1475 09:30 ч.
Немски език 30.06.2022 г. 1473 09:30 ч.
Френски език 01.07.2022 г. 1473 09:30 ч.
Руски език 30.06.2022 г. 1469 09:30 ч.