2021-12-17
Процедура за разглеждане на документи по признаване на НС „Доктор на науките” в съответствие на чл.5 ал.3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България

Процедура за разглеждане на документи по признаване на ОНС „Доктор” в съответствие на чл.5 ал.3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България

Актуални процедури

ОНС "Доктор"

НС "Доктор на науките"