Филологическият факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски" обявява нов конкурс за есе. Можете да вземете участие, като подготвите есе на тема по избор:

1. "Език свещен на моите деди…"

2. "Любовта, без която не можем"

3. "Осмели се да мечтаеш"

4. "Знанието е сила"

Очакваме вашите текстове на електронен адрес ese_ks@swu.bg до 1-ви юни 2018 г. Участниците с най-оригиналните есета ще бъдат отличени с грамота, предвидени са и други насърчителни награди. Най-добрите ще получат възможност за обучение в една от следните специалности на Филологическия факултет: "Българска филология", "Педагогика на обучението по български език и чужд език (руски, турски, гръцки или китайски)", "Английски език: превод и комуникации" и "Английски език и етнология".