За трета поредна година Югозападният университет "Неофит Рилски" ще бъде домакин на Международната научна конференция за млади учени, която ще се проведе на 14 и 15 юни 2018 г. в Университетския център "Бачиново". Официалното откриване ще се състои на 14 юни от 14:00 часа.

XXVII Международна научна конференция за млади учени е предназначена за докторанти, млади учени и студенти до 35-годишна възраст от университети, колежи и институти.

Целта на научното събитие е да повиши информираността на младите учени за особеностите при разработване на докторска дисертация. Пред участниците в Международната научна конференция ще бъдат изнесени и лекции по изискванията за разработване на докторски дисертации.

Организатори на международния научен форум са Югозападният университет и Съюзът на специалистите по качество в България с председател проф. д-р Георги Тасев.

Участието на младите учени от Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград в конференцията е безплатно.