На 26.02.2019 г. /вторник/ от 11.00 ч. в  зала 115 на Учебен корпус 1 ще се проведе национална конференция на тема "Успех за всички студенти чрез предприемачество" по проект "SUCCESS4ALL inclusive E-learning course on entrepreneurship", програма "Еразъм+".

Домакини на събитието ще бъдат Югозападният университет "Неофит Рилски" и "Центърът за изследване и анализи" гр. София, които са част от работната група в проекта. В него участват още партньори от България, Франция и Латвия.

Целта на информационната кампания и пилотните обучения по проекта е да позволят по-широкото разпространение и създаването на виртуална мрежа от активни потребители на нов иновативен курс за електронно обучение по предприемачески умения насочен към студенти и млади хора в Европа. Електронната платформа ще се разпространява както в България, така и на общоевропейско равнище чрез различните канали за дистрибуция.