Философският факултет към ЮЗУ "Неофит Рилски" Ви кани да участвате в Третата международна онлайн конференция по хуманитарни и социални науки, която ще се проведе на 28 юни 2019 г.

Целта на конференцията е да обедини учени, администратори и докторанти от различни държави, които да обсъдят теоретични и практически въпроси от различни области на хуманитарните и социалните науки. Научният форум обхваща следните области: философия, антропология, психология, педагогика, история, лингвистика, изкуство, социология, политически науки, право и икономика.

Международната конференция се организира от Югозападния университет "Неофит Рилски", "Центъра за отворен достъп до наука" (Философски факултет, Белградски университет, Сърбия) и Русенския университет "Ангел Кънчев" (Факултет по бизнес и мениджмънт).

Конференцията ще се проведе онлайн, а работният език ще бъде английски. Участието за представители на Югозападния университет "Неофит Рилски" е безплатно.

Важни дати

Краен срок за подаване на резюме: 28 февруари 2019 г.

Краен срок за подаване на целия текст: 31 март 2019 г.

Електронна предварителна дискусия между участниците в конференцията: 24-27 юни 2019 г.

Електронна конференция: 28 юни 2019 г.

Повече информация за конференцията ще откриете тук: https://centerprode.com/conferences/3IeCSHSS.html